Vanliga frågor och svar Lönelänken

Vanliga frågor

Kan man jämföra löneläget för olika AID-koder mellan olika "enheter" inom organisationen?

Ja, du kan bygga din organisation i sju nivåer, det betyder att ni på enhetsnivå kan se vad en viss befattning tjänar och kan jämföra mot motsvarande befattning på en annan enhet.

Kan jag spara vissa urval som ett "bokmärke" för återkommande tillfällen?

Ja du kan behålla ditt (ett) urval till nästa gång du loggar in i systemet. Däremot kan du för tillfället inte spara flera urval.

Hur loggar jag in på Lönelänken?

Efter att du har ansökt om ett abonnemang och fått en bekräftelse på att din beställning är genomförd så kan du logga in på Lönelänken här. Du loggar in genom att skriva din mailadress. Sedan väljer du om du vill få ditt engångslösenord via mail eller sms.

Är det några ändringar i Novemberstatistiken för 2018?

I samband med inläsningen av Novemberstatistiken för 2018 har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutat att inte längre redovisa facklig tillhörighet, sjukersättning och ledighetsorsak. Dessa variabler kommer därför inte längre vara tillgängliga i Novemberstatistiken, inte heller i tidigare års statistik.

Kommer det vara en regionindelning i novemberstatistiken?

Ja, i novemberstatistiken (SKR:s personal- och lönestatistik) kommer du precis som idag kunna få det uppdelat inte bara på riket utan även på "södra Sverige", "tre största" med mera.

Går det att göra urklipp på figurer och exportera till Word/Powerpoint?

Genom att hålla in Ctrl + shift och sedan högerklicka på figuren/grafen och välja kopiera så kan du sedan klistra in objektet i Word/Powerpoint. För att få med större urklipp från lönelänken så rekommenderar vi att använda skärmurklippsfunktionen i Powerpoint. Den finns under fliken "Infoga" och sedan skärmurklipp. Då går det att klippa ur den del du vill i Lönelänken.

Går det att exportera tabeller till Excel?

Vid alla tabeller så finns det en knapp längst upp till höger som heter "exportera till Excel". Genom att trycka här så kommer datan att läggas in en Excel-fil som går att ladda ned.

Kommer redan inläst material följa med över till nya Lönelänken?

Ja, tidigare inläst material till och med september 2019 följer med över till nya Lönelänken.

Kan jag exportera jämförelser till Excel och PDF?

Ja, det kan du göra.

När jag försöker logga in i Qlikview så kommer ett error meddelande upp

Ibland så kan det hända att du inte ens kommer in på Qlikview (där du kan välja de olika applikationerna). Testa då först att starta om din webbläsare. Om inte detta fungerar så kan driften ligga nere. Kontakta oss då på: lonelanken@sklkommentus.se

Vilka exportmöjligheter finns i nya Lönelänken, kan jag exportera varje objekt i en rapport?

Du kan exportera alla objekt, alla tabeller går att exportera till Excel och alla diagram till bilder. Det går också att exportera grunddatan till diagrammen till Excel.

När jag försöker logga in i en applikation i Qlikview så står det loading och ingenting händer

Om Qlikview-applikationen har varit igång ett tag och varit inaktivt så kan detta problem uppstå. Det ni måste göra då är att starta om din webbläsare och logga in på Lönelänken igen.

Jag får inget mejl med mitt lösenord

Ibland händer det att det tar längre tid för lösenordet att skickas på mejl. Detta kan bero på att mejlet hamnar i spamfiltret. Om det händer så måste ni kontakta er it-support som då får göra ett undantag för mejlen som skickas från Lönelänken. Följande email-adress är det som ska tillåtas: engangslosenord@skl.se
Det rekommenderas att du tar ditt lösenord via sms.

Kan jag kontakta en ny kommun på ett enkelt sätt för att få dela statistik?

Ja, det är en digitaliserad process inne i systemet. Du skickar en delningsförfrågan till en specifik kommun eller ett definierat nätverk. Den person med behörighet hos dessa, godkänner förfrågan och när vi på Kommentus får ett underlag för detta, så kopplar vi ihop er.

När vi delar data måste den andra kommunen acceptera innan vi kan se den statistiken?

Ja, och vi på SKL Kommentus måste även godkänna detta. Det blir ett trepartsgodkännande.

När vi skapar egna rapporter går det då att välja exempelvis p5, p25 och så vidare utöver p10 - p90?

Ja, på eget data kan du göra det.

Fungerar Lönelänken i alla webbläsare?

Lönelänken är utvecklad och testad för att användas i Internet Explorer. Lönelänken går att använda i andra webbläsare (Google Chrome, Mozilla Firefox osv.) Vi rekommenderar att ni använder er av Internet Explorer.

Hur lång tid efter min beställning får jag tillgång till Lönelänken?

Efter att du har ansökt om ett abonnemang så måste vi lägga in er i systemet. Detta kan ta varierad tid eftersom vi kan behöva kontakta den ansvarige personal- eller förhandlingschefen för att undersöka behörigheten. När allt är klart så kommer du få ett bekräftelsemejl.

När kommer lönestatistiken in i verktyget?

I november 2019 rapporterar man in och i mars/april 2020 blir statistiken tillgänglig i systemet.

Finns det andra jämförelsegrupper än riket?

Ja det gör det, kommuner har Södra Sverige, Norra Sverige, Mellansverige och Stockholms län. Regioner har Södra Sverige, Norra Sverige, Mellansverige och De tre största.

Kan jag ha ett abonnemang som flera användare kan använda?

Nej, kontona i Lönelänken är individbundna, det vill säga en användare per abonnemang.

Kan jag välja inläsning av egen data?

Genom att välja "inläsning av egen data" så finns det möjlighet att kunna ladda upp eget data till Lönelänken. Väljs inte detta så går det inte att läsa in eget data (du kan fortfarande se eget data-applikationen). I övrigt är det ingen skillnad.

Tidigare kunde jag få ut medellöner, kan jag det i den nya Lönelänken också?

Ja, det går att få fram medellöner.

Kommer medianen visas om gruppen är mindre än tio? Förut visades den vid fem.

Nej, det är begränsat till tio, detta för att det framöver blir tydligare krav på att inte sprida individdata än det har varit tidigare.

Vad är det för skillnad på ett Basic och ett Advanced konto?

Med ett Basic-konto kan du inte se uppgifter på individnivå (d.v.s. namn och personnummer). Du kan inte heller läsa in en egen arbetsvärdering med ett Basic-konto. Med ett Advanced-konto kan du både se individuppgifter och läsa in en egen arbetsvärdering. I övrigt är det ingen skillnad, det är inte heller någon prisskillnad mellan de olika kontotyperna.

Kan vi dela den egna statistiken med alla, istället för endast det egna nätverket?

Ni kommer att kunna skapa nätverk och delning av data med andra kommuner än de som ingår i det egna länet också. Om man har delat data med en annan kund men inte är intresserad av den som jämförelse i den analys man för tillfället gör kan man enkelt klicka ur den kunden.

Finns det stöd för arbetsvärderingen?

Ja, du kan läsa in en arbetsvärdering som du redan har gjort.

Kommer det att finnas en handbok?

Vi kommer att integrera videofilmer med instruktioner kring de olika rapporterna.

Kan jag i lönekartläggningsmodulen göra en regelrätt lönekartläggning inklusive arbetsvärdering?

Du kommer att kunna:

  • Få fram vilka som är kvinnodominerade grupper (mer än 60% kvinnor)
  • Analysera kvinnors lön i förhållande till mäns (andel av mäns lön)
  • Analys av kvinnors och mäns löner inom lika arbeten i form av prickdiagram (lön/ålder) medellön och medelålder
  • Gruppera i likvärdiga arbeten
  • Analys av medellöner mellan likvärdiga arbeten

Arbetsvärderingen kan inte göras i systemet, men kan läsas in i eget data och användas för analys av likvärdiga arbeten. Om du inte läser in arbetsvärdering kan AID eller befattning användas för analysen.

Lönekartläggning kan enbart göras på eget data. Att kunna genomföra arbetsvärderingen direkt i verktyget är något vi tittar på för framtida utvecklingsmöjligheter.

Hur gör jag för att dela uppgifter i mitt nätverk?

Skickar ett mejl med uppgifter om vilka det är till: lonelanken@sklkommentus.se Vill du ha tillgång och ta del av andras uppgifter måste de mejla in och godkänna att du får ta del av deras uppgifter.