Frågor och svar, Eget data

Vanliga frågor

Vad går det att göra under Eget data-applikationen?

Under Eget Data-applikationen kan arbetsgivaren välja att ladda upp eget data. Detta görs under fliken "Inläsning av egna löneuppgifter" där det finns en Excelfil som ska fyllas i och laddas upp. I övrigt går det att göra samma saker som i arbetsgivarapplikationen.

Måste alla fälts fyllas i under mallen för eget data?

Nej, det behövs det inte. Se lathund för inläsning av egna löneuppgifter.

När jag klickar på ”fliken inläsning av eget data” så kommer det inte upp någonting?Ny sida

När du klickar på fliken så kan det komma upp en ruta i Internet Explorer som säger "endast säkert innehåll visas". Klicka då på "visa allt innehåll" så borde du komma in på sidan. Har du av misstag stängt ned denna ruta så får du stänga ned och gå in på applikationen igen.

Vad går det att göra under Eget data jämförelseapplikationen?

Här går det att jämföra sitt egna inlästa data mot andra arbetsgivares. Detta kräver dock att den finns data som är inläst och att arbetsgivaren är med i ett nätverk.

Jag kommer inte in på applikationen och det står att jag saknar behörighet. Vad är felet?

För att ha åtkomst till den här applikationen krävs det att det finns data som är uppladdat och att arbetsgivaren är med i ett nätverk. Om inte detta finns så kommer du inte in i applikationen.