Frågor och svar Arbetsgivarapplikationen

Vanliga frågor

Vad går att göra i arbetsgivarapplikationen?

I arbetsgivarapplikationen går det att se arbetsgivarens lönestruktur. Vilken spridning har lönerna och vad är medianlönen för yrkesgrupperna? Det går att göra tidsserier för att se hur lönerna har förändrats med åren och hur löneökningarna har valts att differenteras. Det går att göra jämställdhetsanalyser där det går att se hur löneskillnaderna ser ut mellan män och kvinnor. Det går också att läsa in en egen arbetsvärdering som kan användas för analyser av likvärdiga grupper.

Går det att se på förvaltningsnivå?

Under verksamhet och specialitet går det att göra urval på stadsdel. Varje förvaltning brukar ha ett förvaltningsnummer. Detta är samma sak som stadsdelsnumret.

Går det att gruppera AID-etiketter under lönestruktur?

Under varje tabell så finns det en summering. Denna rad blir detsamma som en gruppering av de valda etiketterna. Någon illustration av denna summering är dock inte möjlig.

Går det att spara ett urval?

Ja, genom att använda bokmärkesfunktionen går det att spara ett urval. Du kan lägga till ett bokmärke genom att trycka på stjärnan med ett plustecken. Här kan du välja om du enbart vill spara de valda urvalen eller om du vill att bokmärket ska länka till den plats i dokumentet du är på.

Vad räknas som nyanställd?

Med nyanställd räknas den som inte var med i statistikunderlaget under föregående period.

Hur fungerar det att läsa in en egen arbetsvärdering?

Under fliken "inläsning arbetsvärdering" finns en mall som kan fyllas i och laddas upp. Det går sedan att göra analyser på arbetsvärderingen under jämställdhetsfliken och rapporten "Likvärdiga arbeten"

När jag klickar på fliken ”inläsning arbetsvärdering” så kommer det inte upp någonting

När du klickar på fliken så kan det komma upp en ruta i Internet Explorer som säger att "endast säkert innehåll visas". Klicka då på "visa allt innehåll" så borde du komma in på sidan. Har du av misstag stängt ned denna ruta så får du stänga ned och gå in på applikationen igen.

Vad är P10-median-P90 för någonting?

P10-median-P90 är ett statiskt mått som beskriver lönespridningen i percentiler. Med P10 menas det att de finns 10 % som tjänar mindre än detta belopp och 90 % som tjänar mer. Med P90 menas det att det finns 10 % som tjänar mer än detta belopp och 90 % som tjänar mindre.