Det här kan du göra i Lönelänken

Lönelänken bygger på programvaran Qlikview och är uppdelat i fyra applikationer. Lönelänken arbetsgivare, Lönelänken jämförelser, Lönelänken egna uppgifter arbetsgivare, Lönelänken egna uppgifter jämförelser.

Lönelänken arbetsgivare

I den här applikationen kan du göra en mängd analyser av era löner till stöd i ert lönepolitiska arbete. Sedan kan ni koppla det till värderingen av individ och arbete samt till det jämställdhetsarbete som ni gör. Uppgifterna som ligger till grund för analysen i den här applikationen kommer från SKL:s årliga novemberstatistik.

Du kan analysera lönestruktur, titta på tidsserier och analysera lönerna utifrån ett jämställdhetsperspektiv i den här applikationen.

Exempel på frågor du kan få svar på är:

  • hur ser lönespridningen ut inom yrkena hos arbetsgivaren?
  • hur ser lönerelationerna ut mellan olika yrken hos arbetsgivaren?
  • har lönestrukturen förändrats över tid?

Du kan enkelt göra urval eller titta på individuppgifter för att hitta förklaringar till eventuella avvikelser.

Lönelänken jämförelser

I den här applikationen har du möjlighet att jämföra lönenivåerna hos din arbetsgivare med lönenivåerna för omvärlden. Du kan jämföra ert löneläge med löneläget för andra geografiska regioner i landet. Ingår du i nätverk med andra arbetsgivare som du utbyter uppgifter med finns det möjlighet för er att också se varandras löner i den här applikationen. De lönemått som är möjliga att se är P10, P50 (median), P90 samt medellön.

Lönelänken egna uppgifter arbetsgivare

I den här applikationen kan du läsa in egna uppgifter och analysera på liknande sätt som i Lönelänken arbetsgivare. Fördelen med att kunna läsa in egna uppgifter är att du kan ha de mest aktuella siffrorna som underlag. Det kan exempelvis vara en fördel när du vet att vissa yrkesgruppers löner inte hann bli klara för att komma med till novemberstatistiken.

Här har du också möjlighet att läsa in egna organisatoriska indelningar samt arbetsvärdering. Det gör att du exempelvis kan arbeta med att skapa underlag till cheferna där indelningen av personalen bättre motsvarar er egen verksamhetsindelning. Att förankra lönepolitiken hos cheferna är viktig för att lyckas i den lokala lönebildningen.

Lönelänken egna uppgifter jämförelser

I den här applikationen kan du jämför era egna inlästa uppgifter med ditt nätverks egna inlästa uppgifter. Du kan på så sätt få en mer aktuell bild av löneläget i omvärlden än vad novemberstatistiken kan ge dig. För dig som arbetar i den här applikationen är det viktigt att ha nära dialog med ditt nätverk så att ni vet att ni har uppgifter för samma period inläst.