HR- & chefsguiden

Ger dig stöd och vägledning i HR frågor inom området arbetsrätten. Här hittar du AD-domar, förordningar, författningar, vägledning och nyhetsinformation från institutioner och myndigheter.

Ett strategiskt verktyg

Helt digital, lätt att koppla till befintliga system, den effektiviserar arbetet och säkerställer ett korrekt resultat. Skräddarsydd och anpassad för kommuner- och regionersverksamhet.

Kvalitetssäkrad av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

Alltid uppdaterad och kvalitetssäkrad information då innehållet uppdateras löpande och kvalitetssäkras i samarbete med Arbetsgivarpolitiska avdelningen hos Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Webbaserad, består av HR-guiden och Chefsguiden

HR-guiden, en vägledning
Innehåller Kollektivavtal som; Allmänna bestämmelser med bilagor och kommentarer, HÖK, vägledande AD-domar med kommentarer, lagar och förordningar, Cirkulär, vägledningar, mallar och guider. Ett omvärldsbevakande nyhetsbrev ingår i tjänsten - Du får via e-post information när det sker förändringar i lagar, kollektivavtal och inom arbetsrätten.

Chefsguiden, ett praktiskt verktyg
Ger en översiktlig och väl genomgången presentation av den arbetsrätt som berör och reglerar de mesta av en medarbetares anställning inom kommuner och landsting. Den förtydligar svårtolkade lag- och avtalstexter och vägleder dig i handläggningsärenden som rör personalfrågor.

Ett verktyg i det dagliga arbetet, kan exempelvis användas som ett alltid uppdaterat introduktions- & utbildningspaket för nyrekryterade chefer och medarbetare inom HR

Användarvänlig

Det är enkelt att navigera, söka och hitta den information du behöver och som har relevans till ditt ärende.

Strukturera och hantera lokal information

Du kan lägga till lokala avvikelser till relevant text vilket ger dig som användare en tydlig överblick över vad som gäller i den egna kommunen eller landstinget. Enkel hantering för att infoga och lyfta personliga och lokala noteringar, hänvisningar, lokala styrdokument och riktlinjer.