HR- och chefsstöd

Strategiska och kostnadseffektiva verktyg i HR-processen. Vi erbjuder digitala tjänster och produkter som underlättar för dig i din vardag. Du får stöd i ditt arbete med att kvalitetssäkra i form av systemstöd, löneanalysverktyg, lag och avtalsdatabas samt tryckta lagar och avtal.

HR- & chefsguiden

Ger dig stöd och vägledning i HR-frågor inom området arbetsrätten.

Verktyg för löneanalys

Lönelänken, ett effektivt, strategiskt löneanalysverktyg för arbetsgivare i kommun och landsting.

Kollektivavtal och lagar

Kollektivavtal tecknade av SKL och Sobona samt arbetsrättsliga lagar.

Komplett stöd för dig inom kommun och landsting

HR- & chefsguiden, alltid uppdaterad och kvalitetssäkrad, för stöd och vägledning i HR-frågor. Löneanalysverktyget Lönelänken ger dig ett säkert underlag och en helhetssyn när det gäller lönestruktur. I webbutiken hittar du de lagar och kollektivavtal, som Sverige Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona tecknar centralt.

Utbildning inom HR-området

Du vet väl att vi även har utbildningar inom HR-området.

Utbildningar inom HR-området

Abonnera på avtal

Du som kommun, region och medlem i Sobona kan teckna abonnemang på avtal.

Läs mer och abonnera

Boken, Mina förmåner

För dig som är ny inom offentlig sektor, här ser du översiktligt vilka förmåner som finns i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.

Läs mer och beställ