HR- och chefsstöd

Strategiska och kostnadseffektiva verktyg i HR-processen. Vi erbjuder digitala tjänster och produkter som underlättar för dig i din vardag. Du får stöd i ditt arbete med att kvalitetssäkra i form av systemstöd, löneanalysverktyg, lag och avtalsdatabas samt tryckta lagar och avtal.

HR- & chefsguiden

Ger dig stöd och vägledning i HR-frågor inom området arbetsrätten.

Lönelänken - ett löneanalysverktyg

Effektivt, strategiskt löneanalysverktyg för arbetsgivare i kommun och landsting.

Kollektivavtal och lagar

Kollektivavtal tecknade av SKL och Pacta samt arbetsrättsliga lagar.

Komplett stöd för dig inom kommun och landsting

HR- & chefsguiden, alltid uppdaterad och kvalitetssäkrad, ger dig stöd och vägledning i HR-frågor. Med löneanalysverktyget Lönelänken får du ett säkert underlag och en helhetssyn när det gäller lönestruktur. I webbutiken hittar du de lagar och kollektivavtal, som Sverige Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta tecknar centralt.

Utbildning inom HR-området

Du vet väl att vi även har utbildningar inom HR-området.

Utbildningar inom HR-området

Abonnera på avtal och cirkulär

Känner du till att du som kommun och landsting kan teckna abonnemang på avtal och cirkulär?

Läs mer och abonnera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Till HR- och chefsguiden Arbetsrätten finns det ett nyhetsbrev.

Läs mer och prenumerera
SKL Kommentus UC