HR- och chefsstöd

Strategiska och kostnadseffektiva verktyg i HR-processen. Vi erbjuder digitala tjänster och produkter som underlättar för dig i din vardag. Du får stöd i ditt arbete med att kvalitetssäkra i form av systemstöd, löneanalysverktyg, lag och avtalsdatabas samt tryckta lagar och avtal.

HR- & chefsguiden

Ger dig stöd och vägledning i HR-frågor inom området arbetsrätten.

Verktyg för löneanalys

Lönelänken, ett effektivt, strategiskt löneanalysverktyg för arbetsgivare i kommun och region.

Kollektivavtal och lagar

Kollektivavtal tecknade av SKR och Sobona samt arbetsrättsliga lagar.

Komplett stöd för dig inom kommun och region

HR- & chefsguiden, alltid uppdaterad och kvalitetssäkrad, för stöd och vägledning i HR frågor.  Lönelänken, löneanalysverktyget för ett säkert underlag och en helhetssyn när det gäller lönestruktur. I webbutiken hittar du böcker om arbetsrätt, upphandling, kommunallagen och tryckta blanketter inom olika ämnesområden. Alltifrån hälso- och sjukvård, förskola och skola. till de arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona tecknar centralt. Vi har även specialprodukter som plastfickor, aktomslag, arkivpapper, talträningsmaterial och mycket mer.

Kurser inom arbetsrätt, HR och kompetensförsörjning

Du vet väl att vi även har kurser inom arbetsrätt, HR och kompetensförsörjning

Kurser inom arbetsrätt, HR och kompetensförsörjning

Abonnera på avtal

Du som kommun, region och medlem i Sobona kan teckna abonnemang på avtal.

Läs mer och abonnera

Boken, Mina förmåner

För dig som är ny inom offentlig sektor, här ser du översiktligt vilka förmåner som finns i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.

Läs mer och beställ