Ser brevet konstigt ut, klicka här!

www.sklkommentus.se | Tipsa en kollega |
Programvaror 2013

Ramavtalet Programvaror 2013 löper tom 2015-08-25 med möjlighet till förlängning 1 år + 1 år. Ramavtalet kommer inte att förlängas utan ersätts av Programvaror och programvaror som molntjänst 2014 som har avtalsstart augusti 2015.

Att Programvaror 2013 upphör att gälla påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts under ramavtalets giltighetstid. Kontrakt kan inte löpa för längre tidsperiod än tre (3) år efter det att ramavtalets giltighetstid har upphört.
Har du frågor kontakta
Annelie Dufva
Telefon: 08-709 59 12

E-post Annelie
Tel: 08-525 029 96 | Fax: 08-709 59 01 | E-post: ski-kundsupport@sklkommentus.se | www.sklkommentus.se