Var, när och hur publiceras resultatet av uppföljningarna?

Om revisionsresultatet inte innehåller några avvikelser publiceras det på vår webbplats så snart det är godkänt och klart. Känsliga detaljer som underleverantörers företagsnamn och affärshemligheter publiceras inte.

I de fall där uppföljningen visat att det funnits avvikelser inväntar vi publicering tills leverantören har tagit fram en tidsatt åtgärdsplan för bristerna. Då publiceras en beskrivning av de avvikelser som hittats och en plan för hur och när de ska åtgärdas.

SKI:s kunder kan enkelt följa ärendena genom att logga in under Mina sidor och klicka sig fram till uppföljningsportalen där de kan läsa om revisionsresultat samt se vilken status en specifik leverantör har.

SKI:s kunder kan enkelt följa ärendena genom att logga in under Mina sidor och klicka sig fram till uppföljningsportalen där de kan läsa om revisionsresultat samt se vilken status en specifik leverantör har.