Hur får vi veta vem som vunnit upphandlingen vi lämnat anbud på?

Ansvarig för upphandlingen är skyldig att informera vem/vilka som vann och varför. Informationen ska skickas till samtliga leverantörer som lämnat anbud.