Vem är upphandlande myndighet (UM) och upphandlande enhet (UE) som ofta nämns i förfrågningsunderlag och andra dokument?

UM och UE är de som avropar och beställer på ramavtalen (våra kunder).