Hur får jag veta vem som vunnit en upphandling som vi lämnat anbud på?

Ansvarig för upphandlingen är skyldig att informera vem/vilka som vann och varför. Informationen ska skickas till samtliga leverantörer som lämnat anbud.