Hur påverkar det här mig?

Det inträffande har ingen påverkan och du behöver inte vidta några åtgärder. Se bara till att använda den rätta länken när du rapporterar.