Följer Hållbarhetskollen upp andra hållbarhetskrav än de sociala?

För närvarande omfattar Hållbarhetskollen enbart uppföljningar av de sociala kraven som kopplar till mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner och arbetares skydd och säkerhet m.m. Vår ambition är att i framtiden öka omfånget i framtiden till att även omfatta olika typer av miljökrav som är vanligt förekommande i våra kunders upphandlingar. Vi har t.ex.redan genomfört pilotuppföljningar av djurvälfärdskrav och har låtit testa olika produkters innehåll av kemiska ämnen. Vår förhoppning är att vi, med de resurser vi har, ska kunna ge en så heltäckande service till våra kunder som möjligt.