Böcker, blanketter, lagar och avtal

Hos oss hittar du böcker om arbetsrätt, upphandling, kommunallagen och tryckta blanketter inom olika ämnesområden, alltifrån hälso- och sjukvård, förskola och skola till arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vi har även specialprodukter som plastfickor, aktomslag, arkivpapper, talträningsmaterial och mycket mer.

Böcker

Här hittar du böcker om arbetsrätt, juridik, upphandling och kommunallagen.

Tryckta blanketter

Vi har blanketter för hälso- och sjukvård, juridik, skola och förskola och mycket mer.

Kollektivavtal och lagar

Kollektivavtal tecknade av SKL och Sobona samt arbetsrättsliga lagar.

Vi har böckerna och blanketterna som är till nytta för dig inom kommun och region samt privata bolag inom offentlig sektor.

Måste jag diarieföra det här?

Varje dag kommer handlingar och ärenden in till en myndighet. Men vilka av dem måste registreras i diariet? Rutinerna skiftar mellan myndigheterna, men lagens krav på registrering av allmänna handlingar är samma för alla. I boken beskrivs lagens bestämmelser och här finns också många praktiska råd om hur rutiner och arbetssätt kan anpassas till både lagens krav och myndighetens egna behov.

Lagtextsamling i arbetsrätt

Aktuell lagstiftning för dig som är förtroendevald, chef, förhandlare eller HR-specialist och som behöver känna till de regler som får betydelse i olika arbetsrättsliga situationer. Boken innehåller ett urval av lagar och förordningar, för urvalet står arbetsrättsjurister inom avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

Läs mer och beställ

Fickfakta LOU

I fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande myndigheter medan andra enbart gäller statliga myndigheter eller kommuner och landsting. Den innehåller förutom lagar och författningar en begreppsordlista samt en engelsk ordlista.

Läs mer och beställ
SKL Kommentus UC