Böcker, blanketter, lagar och avtal

Hos oss hittar du böcker om arbetsrätt, upphandling, kommunallagen och tryckta blanketter inom olika ämnesområden, alltifrån hälso- och sjukvård, förskola och skola till arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vi har även specialprodukter som plastfickor, aktomslag, arkivpapper, talträningsmaterial och mycket mer.

Böcker

Här hittar du böcker om arbetsrätt, juridik, upphandling och kommunallagen.

Tryckta blanketter

Vi har blanketter för hälso- och sjukvård, juridik, skola och förskola och mycket mer.

Kollektivavtal och lagar

Kollektivavtal tecknade av SKL och Sobona samt arbetsrättsliga lagar.

Vi har böckerna och blanketterna som är till nytta för dig inom kommun och region samt privata bolag inom offentlig sektor.

Kommunal nämndadministration

Den kompletta handboken för ordföranden och sekreterare i fullmäktige, styrelser och nämnder. Du får grundläggande kunskaper om lagar och regler för förberedelser, genomförande och dokumentation av kommunala nämndsammanträden.

Lagtextsamling i arbetsrätt

Aktuell lagstiftning för dig som är förtroendevald, chef, förhandlare eller HR-specialist och som behöver känna till de regler som får betydelse i olika arbetsrättsliga situationer. Boken innehåller ett urval av lagar och förordningar, för urvalet står arbetsrättsjurister inom avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

Läs mer och beställ

Löneavtalets grunder & intentioner

Löneavtalets grunder och intentioner är avsedd att ge vägledning och underlätta en utveckling av arbetsgivarrollen och det lokala lönepolitiska arbetet i kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och kommunala företag.

Läs mer och beställ
SKL Kommentus UC