Böcker, blanketter, lagar och avtal

Hos oss hittar du böcker om arbetsrätt, upphandling, kommunallagen och tryckta blanketter inom olika ämnesområden, alltifrån hälso- och sjukvård, förskola och skola till arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vi har även specialprodukter som plastfickor, aktomslag, arkivpapper, talträningsmaterial och mycket mer.

Böcker

Här hittar du böcker om arbetsrätt, juridik, upphandling och kommunallagen.

Tryckta blanketter

Vi har blanketter för hälso- och sjukvård, juridik, skola och förskola och mycket mer.

Kollektivavtal och lagar

Kollektivavtal tecknade av SKR och Sobona samt arbetsrättsliga lagar.

Vi har böckerna och blanketterna som är till nytta för dig inom kommun och region samt privata bolag inom offentlig sektor.

Specialanpassade blanketter

Vi trycker upp blanketter efter ditt specifika önskemål. Allt ifrån att ta fram en helt ny blankett till att förtrycka information på blanketter i standardsortimentet.

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna om inköp av produkter i webbutiken.

Kommunallagen - Lagtexthäftet

Den sextonde upplagan av Kommunallagen - Lagtexthäftet innehåller 2017 års kommunallag med de revideringar som har gjorts fram till den 1 januari 2020, bl.a. att begreppet landsting har ersatts av begreppet region. Lagtexthäftet innehåller också den s.k. befogenhetslagen - lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Fickfakta LUF

I fickfakta ingår förutom lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), även ett urval av och utdrag från andra lagar och förordningar som är relevanta för området. Den innehåller också en ordlista med viktiga upphandlingsbegrepp, ekonomiska begrepp samt en engelsk ordlista.

Läs mer och beställ

Arbetsrätten i kommun och region

För dig som är personalhandläggare eller chef och som behöver känna till vilka regler som gäller i olika situationer. Framtagen av arbetsrättsjurister, förhandlare och experter inom avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKR. Det här är den senaste upplagan, reviderad och uppdaterad med ändrad lagstiftning och kollektivavtal samt nya rättsfall från Arbetsdomstolen.