27 maj 2020 Upphandling | Ramavtal

Webbutiken för bristvaror är nu öppen

De bristvaror som SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat har nu inkommit i tillräckligt stor mängd för att de ska kunna börja säljas. Alla Sveriges kommuner kan köpa varorna genom en särskilt upprättad webbutik som administreras av OneMed.

Som vi tidigare har skrivit, har SKL Kommentus Inköpscentral på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingått ett ramavtal med distributören OneMed. Avtalet gäller sourcing, lagerhållning, distribution och fakturering av ett antal vårdartiklar som det råder brist på inom kommunernas vård- och omsorgsverksamheter. SKL Kommentus Inköpscentral och OneMed har satt upp webbbutiken för att kommunerna på ett enkelt sätt ska kunna tillgodose sina behov av de aktuella varorna. Genom den nu öppna webbutiken kan kommunerna köpa munskydd, visir, förkläden, handskar, handdesinfektion och ytdesinfektion. De leveranser vi har fått räcker för 120 000 vårddygn.

Det nya inflödet av bristprodukter har möjliggjorts genom den principöverenskommelse som ingicks i april mellan SKR, Länsstyrelsernas samverkanskansli, Kommuninvest, regionerna Stockholm, Skåne, Västra Götaland samt kommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar