17 september 2018 Ramavtal

Upphandlingen med både hjärna och hjärta

Då trycket efter förskolor är stort gör SKL Kommentus Inköpscentral och SKL en gemensam upphandling av permanenta förskolebyggnader. Man lägger även vikt vid att tänka nytt och utveckla dialogen med olika grupper.

Många kommuner behöver fler förskolor eller ersätta äldre, befintliga byggnader som inte klarar dagens villkor. Men att själv projektera och upphandla dessa kräver både resurser och specialkompetens. Med ett färdigt ramavtal som uppfyller alla krav, exempelvis för energi, ventilation och akustik blir det möjligt att korta tiden från behov till färdig förskola.

Det vanliga förfarandet i varje upphandling är att sätta ihop en avtals/referensgrupp, ofta bestående av kunder och sakkunniga. Deltagarna bidrar med sin kompetens inom det aktuella området och kommer med åsikter. Så även denna gång, då pedagoger och fastighetsfolk varit involverade. Men inhämtandet av kunskap sker dessutom på bredare front.

Heldag med leverantörers åsikter

Rickard Andersson, ansvarig projektledare för upphandlingen anser att dialog genom hela upphandlingsprocessen är avgörande, särskilt i ett tidigt skede då påverkansmöjligheten är mycket större.

Som en del i detta bjöd SKI in till leverantörshearing den 12 september. Intresset för hearingen var stort och de öppna samtalen var givande, tycker Rickard.

-Syftet med dagen var att komma till insikt hur vi kan nå vårt mål i upphandlingen: bra lokaler för undervisning som kan uppföras snabbt, samt ger utdelning till de leverantörer som får ramavtal. Min bedömning är att vi fick en mycket bättre bild om vad som är viktigt i leverantörernas ögon. Samtidigt kunde vi ge en ökad förståelse för vad vi vill köpa av dem, förklarar han.

Samtal om mjuka värden

Kvalitetssäkrade byggnader som såväl sparar tid och pengar för kommunerna plus innebär en god affär för leverantörerna har ett högt värde. Men precis lika betydelsefullt är trivseln för individen. Då lösningarna ska leva upp till pedagogiska krav, ha barnens behov i centrum och ge en trygg miljö som lockar till lek behöver man ta till sig mjuka värderingar och tankar.

Av den anledningen får en ny kundgrupp också komma till tals: barnen. Under ett samtal lett av pedagoger är det meningen att en konstellation 5-åringar ska säga sitt, berättar Rickard.

-Framför allt vill vi lyssna på vilket sätt barnen ser på sin dagliga miljö. Vad är det som ger en bra och kul förskola egentligen? Barns spontana sätt att uttrycka sig direkt från hjärtat kan ge värdefulla aha-upplevelser som vi gärna tar med oss, avslutar Rickard.

Ramavtalet är planerat att vara klart i slutet av 2019.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar