30 januari 2019 Ramavtal

Uppdrag granskning om inkassotjänster

SVT:s program Uppdrag granskning som sänds onsdagen den 30 januari, undersöker orsakerna till den kraftiga ökning av ärenden från regionerna till Kronofogden. I samband med det intervjuades SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) om sitt ramavtal för inkassotjänster.

I SVTs granskning har representanter för inkassobolag, regioner och kommuner intervjuats. Uppdrag granskning har även tittat på SKIs ramavtal Inkassotjänster 2014 och den modell som avtalet bygger på.

- I affärsmodellen finns incitament som riskerar att driva fler ärenden från kommuner och regioner till inkassobolagen och vidare från inkassobolagen till Kronofogden, berättar Olof Molander, affärsområdeschef för SKI som intervjuas i programmet, och det här är så klart något vi tar ansvar för.

Möjligheter att anpassa ramavtalet

När Uppdrag granskning inledde sin undersökning uppmärksammades SKI på incitamenten i affärsmodellen. Ramavtalet möjliggör redan idag för kommuner och regioner att reglera hur den här typen av skulder ska hanteras, till exempel genom att sätta tids- och beloppsgränser på ärenden som inkassobolaget får skicka vidare till Kronofogden. Men informationen om detta har inte varit tillräcklig.

-Vi har brustit i vår kommunikation och inte varit tillräckligt tydliga med vilka möjligheter som finns att faktiskt anpassa flödet av ärenden till inkasso och det är olyckligt, säger Olof Molander. Han förklarar vidare att information gått ut under hösten till de som använder ramavtalet för att tydliggöra det handlingsutrymme som finns.

Åtgärder för ett bättre avtal och uppföljning

Utöver förbättrad kommunikation har SKI vidtagit flera ytterligare åtgärder. Bland annat har SKI en dialog med leverantören Intrum och kunder för att komma fram hur avtalet tillämpas. Information har också gått ut till SKL och regionernas ekonomidirektörer.

Arbetet med en eventuell ny upphandling av inkassotjänster kommer påbörjas under våren. Inför det arbetet kommer SKI föra samtal med alla aktörer på marknaden inklusive Kronofogdemyndigheten, för att se om man kan hitta en affärsmodell och gemensamma riktlinjer som hjälper till att få fram ett avtal som inte har dessa konsekvenser.

- Vi har också påbörjat arbetet med att se över våra rutiner för avtalsuppföljning för att säkra att våra avtal inte får negativa effekter för enskilda individer, säger Olof Molander.

Tipsa en vän

Kommentarer (3)

Olof Molander

1. Skrivet den 31 januari 2019 kl. 09.57

Hej Claes,
Vi beklagar att vårt ramavtal Inkassotjänster 2014 kan ha bidragit till att fler ärenden drivs till Kronofogden. Som du skriver borde vi ha upptäckt risken för sådana incitament i ramavtalets affärsmodell tidigare och tydligare kommunicerat med våra kunder kring hur de kan använda ramavtalet på bästa sätt för att undvika negativa konsekvenser. Nu när vi blivit medvetna om detta har vi vidtagit flera åtgärder och vi tar med oss dessa lärdomar inför kommande upphandling.
Med vänlig hälsning, Olof Molander, affärsområdeschef SKL Kommentus Inköpscentral

Claes Hamberg Stockholm läkare och ekonom

2. Skrivet den 31 januari 2019 kl. 00.39

Hej, jag tycker Olof Molander affärsområdeschef Kommentus inköpscenral SKL, som upphandlat detta ramavtal och inte gjort en rimlig uppföljande konsekvensanalys, brustit i kommunikation med kommuner och landsting, som "köpt" denna affärsmodell och därmed ej tagit sitt samhällsansvar att se till att människor inte hamnar i en överskuldsättning för små belopp och och då berika ett inkassoföretag som skryter med ETIK som ledstjärna. Skrämmande! Betala tillbaka. Be om ursäkt!

Skriv en kommentar