10 juli 2018 Arrangemang

Tack Inköpsdagen och Almedalen 2018

Så var Almedalen 2018 över. Det var som alltid en intensiv vecka till bredden fylld
med spännande seminarier, berikande samtal och nya insikter.

SKL Kommentus höll, tillsammans med Dagens Samhälle och SOI, i Inköpsdagen där vi under en hel dag fick tillfälle att diskutera upphandlings- och inköpsfrågor. Seminarierna bjöd på flera intressanta inspel från kunniga på området:

- I Sverige finns utbredda föreställningar om hårda lagkrav och ofta förekommande överprövningar som begränsar i upphandlingsarbetet. Det finns dock större frihet än många tror. Utvärderingen måste inte alltid utgå ifrån hårda värden som pris utan mjukare parametrar i form av t.ex. krav på kvalitet är fullt tillåtet. LOU är inget hinder.

- Det är viktigt att upprätthålla förtroendet för offentlig upphandling och att förvalta de offentliga medlen rätt. Lika angeläget är att involvera näringslivet så att fler företag vill vara med och delta i offentliga uppdrag.

- Nationella upphandlingar är utmanande eftersom de spänner över organisationer med en vidd av förutsättningar. Det gäller att ta hänsyn till både små och stora kommuner och se till att täcka in de olika behov som finns.

- Även beställaren i organisationen behöver engagera sig i upphandlingsarbetet. Den upphandlingsansvariga kan inte vara expert på alla branscher och måste därför kunna förvänta sig stöd från beställaren.

Tack Almedalen för en händelserik vecka fylld med intryck, intressanta diskussioner och givande möten!

Här till höger på sidan kan ni ta del av filmer från våra seminarier vid Inköpsdagen.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar