11 juni 2018

Sverigeturnén avslutad för den här gången

Vårens Sverigeturné med Upphandling24 är nu genomförd. Med på resan har vi haft ett gäng talare som pratat om upphandling ur olika perspektiv. Per Zackrisson och Fredrik Lovén som talade vid några tillfällen summerar sina insikter.

Under våren har SKL Kommentus tillsammans med Upphandling 24 besökt elva orter i hela landet och pratat upphandling och inköp.

– Det var roligt att få chansen att träffa våra kunder i ett annat sammanhang, säger Per Zackrisson, regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus, som deltagit i tre av turnéns stopp. Hans kollega Fredrik Lovén, chef Kundstöd, håller med:

– Turnén lät oss träffa våra kunder regionalt i en annan form än vi brukar, det var väldigt positivt. Intresset för turnén har varit stort med ett bra antal besökare på de orter där vi deltog.

Försörjningsstrategier i praktiken

Under turnén pratade Per och Fredrik om försörjningsstrategier i praktiken.
– I höstas var vår vd Eva-Lotta ute och pratade på en mer övergripande nivå om försörjningsstrategier. Vi ville nu fördjupa oss lite i det och prata om det ur ett mer praktiskt perspektiv, berättar Per.

– Ja, vi ville titta på hur försörjningsstrategin kan användas operativt i en organisation, fyller Fredrik i, för att försöka skapa ett verktyg som kunderna kan ha användning av i sin vardag.

Vad är en försörjningsstrategi?

– Det är strategin som inköpsorganisationen i kommunerna måste använda för att kunna bemöta de olika mål som politikerna har satt upp, förklarar Fredrik.

– Försörjningsstrategins syfte är att klargöra vad man ska upphandla och hur, utvecklar Per, hur ska man som inköpsorganisation kunna försörja myndigheten med de varor och tjänster som behövs för att uppfylla uppdraget?

Målen berör ofta hållbarhet på olika sätt och kan t.ex. vara att kommunen ska öka de ekologiska livsmedlen, minska antalet kemikalier eller bli fossilfri om ett visst antal år.
– Under vår föreläsning tittade vi på hur man kan uppnå dessa mål rent taktiskt, ska man göra det själv eller med andra? Hur får man samverkan att funka? berättar Per.

– Ett tips för att lyckas med sin försörjningsstrategi är att inte ha för många mål, säger Fredrik, de ska vara få och tydliga.

– Ja, ju fler mål man har desto sämre blir det, håller Per med.

Uppdrag att stötta och avlasta

Försörjningsstrategiska frågor är ett område som Per och Fredrik hjälper SKL Kommentus kunder med när de är ute och träffar dem. Deras främsta uppdrag är att stötta, hjälpa och avlasta kunderna genom koncernens erbjudande.
– Vi vill underlätta kundernas vardag, säger Per, vi tittar på vilka ramavtal som är på gång framöver, om kunden har behov av mer omfattande stöd i form av en konsult eller om vi känner till någon annan kund som haft liknande utmaningar som de kan dela erfarenheter med.

Om du vill ha stöd av Per eller Fredrik eller någon deras kollegor på Kundstöd kan du höra av dig till Fredrik Lovén, 08 709 59 36

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar