11 juli 2019

Offentlig upphandling i Almedalen - vi summerar veckan

Nu är vi hemma igen efter en intensiv vecka i Almedalen där vi tillsammans med Upphandlingsmyndigheten höll i seminariedagen ”Offentlig upphandling i en föränderlig värld”. Det blev mycket givande diskussioner och möten. Även andra organisationer arrangerade spännande seminarier om offentlig upphandling under veckan.

Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus har mycket gemensamt. Vi ger stöd, sprider kunskap, tar fram avtal och tjänster som utvecklar den offentliga affären. Vi delar målsättningen att samhällets gemensamma resurser ska användas effektivt och bidra till ett hållbart samhälle. Sverige och världen står inför stora utmaningar och förändringar. Det handlar bland annat om klimathot, demografi och digitalisering. Vi är övertygade om att det offentliga kan bli en del av lösningen genom att arbeta strategiskt med inköp. Därför arrangerade vi en gemensam seminariedag på temat ”Offentlig upphandling i en föränderlig värld”.

Fem seminarier att ta del av i efterhand

Totalt arrangerade vi fem seminarier tillsammans med Upphandlingsmyndigheten. Ämnen som diskuterades var cirkulär upphandling, framtidens digitala samhälle, förväntningar på offentlig upphandling när samhället förändras, EU-domen om takvolymer och fossilfritt i offentlig upphandling.

Ta del av webbsändningarna i efterhand, här.

Offentlig upphandling på fler agendor

Offentlig upphandling togs även upp på flera andra seminarier under veckan. SOI samlade en panel för att diskutera trender i Almedalen, bestående av; Ardalan Shekarabi, Civilminister, Anna Ulfsdotter Forssell, Advokat, Emma Breheim, Ordförande SOI, Stefan Holm, Tenelius & Holm, Ulrika Dyrke, Almega, Annie Stålberg, Upphandlingsmyndigheten.

Panelen hade noterat att många av årets seminarier i Almedalen handlade om cirkulär ekonomi, hållbarhet, innovation och vikten av partnerskap samt hur inköpsfunktionen ska organiseras och arbeta med strategiska mål. Däremot konstaterade de en avsaknad av frågor kring överprövningar, offentlig upphandlings komplexitet och hur själva upphandlingsprocessen ska effektiviseras. Kanske är det något vi kommer prata mer om när det bli lågkonjunktur?

Vi tar med oss många bra reflektioner och insikter in i vårt fortsatta arbete och det ska bli spännande att se vad Almedalen 2020 kommer att handla om.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar