17 april 2019 Ramavtal

Släpp barnen loss, det är vår!

Nu när solen tittar fram allt oftare och dagarna blir längre börjar det spritta i benen på den femtedel av Sveriges befolkning som består av barn och unga. Då är det viktigt att de har tillgång till bra utemiljöer där de får utlopp för energi och leklust. Ramavtalet för park- och lekplatsutrustning ska förenkla framtagandet av inspirerande och utvecklande utemiljöer.

Bra utemiljöer är miljöer där lusten, spänningen och nyfikenheten får spelrum, miljöer som stimulerar till nya utmaningar och lockar till lek och fysisk aktivitet.

– I december lanserade vi det nya ramavtalet Park- och lekplatsutrustning 2017, som innebär att kunderna numera kan avropa en komplett utemiljö anpassat efter sitt specifika behov, berättar Henrik Ellung, kategoriansvarig för Gata och park på SKL Kommentus Inköpscentral.

Ramavtalet omfattar park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö samt för parker och andra offentliga miljöer utomhus.

– Vi har försökt utforma avtalet så att det ska finnas en stor variation och bredd av olika leverantörer, berättar Henrik.

Det nya avtalet har ett större fokus på miljö och innehåller produkter som uppfyller höga hållbarhetskrav. Även kraven på socialt ansvarstagande och systematiskt miljö- och kvalitetsarbete har tagits i beaktande under upphandlingen.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar