23 augusti 2019 Hållbarhet

SKL Kommentus bidrar till återbeskogning i Amazonas

SKL Kommentus har klimatkompenserat sina personalresor som gjordes under 2018. Kompensationen sker genom trädplantering i samarbete med småbrukare i Bolivia, där projektet inte bara bidrar med klimatnytta utan även förbättrad inkomst för bönderna. Dessutom främjas återbeskogning och den biologiska mångfalden i Amazonas regnskog.

Totalt klimatkompenserar SKL Kommentus 145 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) för 2018 års personalresor. Jämfört med föregående år har koldioxidutsläppen från företagets beställda resor minskat med 11%.

- Klimatkompensation är en del av vårt klimatarbete och tar hand om den klimatpåverkan som våra resor ger upphov till. För att klimatkompensation ska vara effektivt så måste det kombineras med ambitiösa åtgärder som är inriktade på att minska våra klimatutsläpp. Vi jobbar därför aktivt med att stimulera till mer resfria möten, byta från flyg till tåg där det är praktiskt möjligt samt nyttja lokaltrafik eller cykel för kortare resor, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus.

Främjar återbeskogning och rättvis handel

Kompensationen sker genom ett projekt i Cochabamba i Bolivia som främjar återbeskogning och rättvis handel i ett land där avskogningen av Amazonas regnskog ökar och fattigdomen är utbredd. Det startade redan 2007 och omfattar cirka 2000 småbrukare som planterar inhemska lövträd på 5000 hektar mark som ägs av bönderna själva.

Projektet gör det möjligt för fattiga bönder att hantera sin mark mer hållbart, samtidigt som de planterar, skördar och sedan säljer produkterna som skogen och grödorna genererar vilket inbringar en extra inkomst. De får också utbildning i hållbart skogsbruk, individuell rådgivning och stöd. Då marken dessutom får ett ekonomiskt värde skyddas regnskogen mot skövling, samtidigt som den återplanteras.

50 miljoner ton koldioxid kommer att bindas

Projektet arbetar för att implementera hållbart skogsbruk även på nationell nivå, och samarbetar på olika sätt med myndigheter i landet för skog- och markkontroll.

Hittills har projektet i Cochabamba bundit 53 000 ton koldioxid, och under en 40 års period kommer projektet att binda hela 50 miljoner ton koldioxid. Dessutom bidrar det till fyra av de globala hållbarhetsmålen Ingen fattigdom, Bekämpa klimatförändringarna, Ekosystem och biologisk mångfald samt Genomförande och globalt partnerskap.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar