8 april 2020 Ramavtal | Arrangemang

Samordnade inköp av bristvaror till kommuner under coronapandemin

SKL Kommentus Inköpscentral har fått i uppdrag av vår ägare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), att göra inköp av större volymer och bygga upp ett lager med främst skyddsutrustning och desinfektionsmedel som kommunernas omsorgsverksamheter behöver under den pågående coronapandemin. Detta möjliggörs genom ett lån hos Kommuninvest AB som Sveriges fyra största kommuner kommer att gå i borgen för. Vår förhoppning är att på sikt kunna medverka till att minska bristen på dessa produkter.

– Det här är en viktig möjlighet för oss att bidra i den pågående krisen och vi är tacksamma över att kunna hjälpa till på alla sätt vi kan. Genom att aktivera möjligheten att agera grossist och köpa volymer på egen hand, kan vi stärka köpkraften hos landets kommuner, även de små, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på SKL Kommentus.

Principöverenskommelse med flera parter

– Vår ägare SKR har ingått en principöverenskommelse med bl a finansiärerna om hur detta ska gå till i stora drag och nu återstår det detaljer kring hur arbetet operativt ska gå till och samordningen av detta, förklarar Eva-Lotta Löwstedt Lundell.

– Eftersom vi i normalfallet inte gör samordnade beställningar på nationell nivå finns det nu stora behov av samarbete i andra former för att olika köpare inte ska slå undan benen på varandra, driva upp priser och kortsluta affärer. Vi kommer med detta nya uppdrag behöva synka vad vi gör med andra, inte minst regionerna, därför är denna principöverenskommelse så viktig.

Parterna i överenskommelsen består förutom SKR av Länsstyrelsernas samverkanskansli, Kommuninvest, regionerna Stockholm, Skåne, Västra Götaland samt kommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Det är viktigt att regionerna medverkar till detta så att samordningen nationellt kan säkras.

Länsstyrelserna samverkanskansli, som har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att samordna kommunernas behov av skyddsutrustning, kommer att tillhandahålla behovsunderlag till Inköpscentralen och även hur skyddsutrustningen ska fördelas till kommunerna efter dessa behov. Kommunerna och regionerna hjälper i sin tur till med kravspecifikationer för bristvarorna.

”Vi måste vara ödmjuka”

Syftet med upplägget är att minska bristen på skyddsutrustning och desinfektionsmedel i kommunala verksamheter som tar hand om äldre och andra riskgrupper för coronaviruset.

– Genom att samla behovet hos kommunerna kan vi även finansiera inköp av större volymer och minska risken för priskonkurrens på bristprodukter mellan upphandlande myndigheter i Sverige. Men vi måste vara ödmjuka och inse att den globala bristen kommer på kort sikt göra detta till en utmaning trots en ökad köpkraft. Vi räknar därför med att vår roll blir att skapa uthållighet och tillgång till skyddsutrustning på några månaders sikt, Allt tyder på att behovet kommer att vara stort även då, förklarar Eva-Lotta Löwstedt Lundell.

Inköpscentralen kommer bygga upp kapaciteten genom fördjupat samarbete med befintliga ramavtalsleverantör på dessa produktområden.

Vidare process under bearbetning

Processen för hur kommunerna ska göra för att beställa, och vilka varor som kommer ingå är ännu under bearbetning. Så fort det är klart kommer information och stöd läggas ut på SKL Kommentus webbsida.

Tipsa en vän