Webbinarier AffärsConcept

Här kan du ta del av AffärsConcepts webbsända frukostseminarier.

Hur du använder ett förhandlat förfarande smart för en bättre affär

59:34

Dynamiskt inköpssystem (DIS) - vad är det, hur fungerar det och när är det bra?

Längd 51:06

Hur ni förverklingar era hållbarhetsambitioner i offentlig upphandling?

Längd 53:54

Offentlig-Privat samverkan - vad är det?

Längd 48:23

Den nya skyldigheten att utreda och förkasta onormalt låga anbud

Längd 52:54