28 december 2018 Arbetssätt

”Samarbete över gränserna är en enorm hävstång”

Om bara fyra dagar är 2018 passé och entré gör istället 2019. Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på SKL Kommentus reflekterar över det gångna årets heta frågor och blickar framåt mot kommande trender och utmaningar.

Vad upplever du har varit den största frågan för våra kunder i år?

Jag skulle nog säga att både vi och våra kunder på olika sätt har berörts av utmaningar och möjligheter kopplade till digitalisering. Vi försöker på olika sätt stötta kunderna i deras digitala transformation, allt ifrån rent konsultstöd från AffärsConcept, till effektivt nyttjande av SKI:s ramavtal inom IT och digitalisering. Vi har tagit egna kliv framåt under året och kan nu erbjuda våra kunder digitala utbildningar, vi har skapat två digitala upphandlingssystem i DIS (dynamiska inköpssystem) och lanserat nya funktioner i vår webb som förenklar för kunder.

Vilken är den starkaste trenden som du tror följer med oss in i 2019?

Jag hoppas och tror att hållbarhetsfrågorna kommer prägla både vår egen verksamhet och det vi erbjuder kunderna och på allvar bli en viktig drivkraft i kommande inköpsarbete. Det återanvända plagget blev årets julklapp denna jul och vi som arbetar mycket med inköp och upphandling har ett stort ansvar i att hitta effektiva lösningar på cirkularitet, återbruk och låga resursuttag i naturen.

Är det något särskilt du hoppas förverkliga inom SKL Kommentus verksamheter 2019?

Jag hoppas att 2019 blir året då vi markant ökar vårt digitala utbildningsinnehåll och webbsända seminarier så att det blir lättillgängligt för fler av våra kunder och över längre tid. Det är dessutom hållbart!

Har du lärt dig något nytt under året som gått?

En allmän lärdom är att vi får en enorm hävstång på det vi gör om vi samarbetar över gränserna, vilka de än må vara. Att kommuner, landsting och regionen nu tillsammans med oss gjort en upphandling av barnvaccin som säkrar tillgången för alla barn i Sverige är ett exempel, att vi tillsammans med SKL och Inera nu lanserat ett Personuppgiftsbiträdesavtal dom kan nyttjas av hela offentlig sektor är ett annat.

Är det något du är extra stolt över att ha uppnått i år?

Jag är extra stolt över att två av våra konsulter på AffärsConcept vann Anbudspriset i våras, för en upphandling som vi gjorde tillsammans med SKL av nya bostäder och som innebar att vi för första gången kunde lansera ramavtal inom detta område på SKL Kommentus Inköpscentral.

Alldeles innan jul fick vi även veta att vi blivit certifierade som en bra arbetsplats av organisationen Great Place to Work. Det är otroligt glädjande då vi varje dag strävar efter att vara en trivsam och utvecklande arbetsplats där medarbetarna mår bra och känner att de gör nytta. Det arbetet fortsätter under 2019.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar