17 december 2019 Upphandling | LOU | Ramavtal | Arrangemang

Så blir du attraktiv för attraktiva leverantörer

Kan offentliga kunder bli mer attraktiva för att få in fler bra leverantörer på den offentliga marknaden? SKL Kommentus Inköpscentral har tillsammans med Stockholms Universitet ett projekt om offentliga aktörers förmåga att attrahera bra leverantörer, och nu har forskningsresultatet presenterats och rapporten släppts.

David Fridner är doktorand i företagsekonomi på Stockholms universitet. Han har under de senaste två åren forskat om hur offentliga kunder kan förbättra sin förmåga att locka bra leverantörer. Tidigare forskning visar nämligen att kundorganisationer bör arbeta aktivt för att öka sin attraktivitet gentemot leverantörsledet.

Den 29 november presenterade David sin forskning och du har nu möjlighet att se det här på sidan, samt den efterföljande paneldiskussionen med representanter från Timrå Kommun, Swedish Medtech, Sveriges Byggindustrier, Innovationsföretagen och SKL Kommentus Inköpscentral. Nu kan du dessutom ta del av David Fridners rapport.

Datamaterialet består huvudsakligen av två intervjustudier där den ena är fokuserad på att förstå drivkrafter hos leverantörer, och den andra på att fånga in resonemang från kundsidan.

Seminariet var välbesökt av både kunder och leverantörer, som tyckte att forskningen låg helt rätt i tiden och att det var både spännande och intressant.

- Forskningen är mycket intressant, inte minst då den ger oss köpare en modell för hur vi kan arbeta för öka attraktiviteten för den offentliga affären. Det är också intressant att en slutsats är att likabehandling, oavsett prestation under ett tidigare avtal, innebär olikbehandling av företag. Vi behöver ta upphandlingsdebatten ett steg längre och bli bättre på att premiera och lägga grund för goda leveranser av schysta företag. Jag hoppas att forskningsresultaten bidrar till att debatten landar i de frågorna, säger Ted Stalte, chef för Strategiska relationer på SKL Kommentus Inköpscentral och fortsätter:

- Vi är mycket nöjda med samarbetet med David Fridner och Stockholms Universitet, och ser fram emot att samarbeta med fler forskare framöver för att bidra till att förbättra den offentliga affären.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar