4 juni 2018 Upphandling | Uppföljning

Det här med onormalt låga anbud

Onormalt låga anbud har länge varit ett diskuterat ämne. Men sedan nya regler i LOU tillkom har frågan aktualiserats än mer. Vår konsultverksamhet AffärsConcept genomförde nyligen ett fullsatt frukostseminarium i ämnet. Tove Munthe, en av föreläsarna och upphandlingskonsult på AffärsConcept berättar om seminariet. (Du hittar en länk till det webbsända seminariet längre ner i artikeln).

Bild: Tove Munthe och Gustav Blomberg på AffärsConcept

Kul med ett välbesökt frukostseminarium, varför tror du att så många lockas av den här frågan?

Frågan är högaktuell. Nya LOU innehåller nya regler för hur onormalt låga anbud ska hanteras. Kraven på den upphandlande myndigheten är skärpta. Tidigare hade upphandlande myndighet möjlighet att förkasta anbud med onormalt låga priser om anbudsgivaren inte kunde ge en tillfredställande förklaring till det låga priset. Numera är den upphandlande myndigheten skyldig att både ifrågasätta onormalt låga anbud och förkasta sådana anbud om en tillfredställande förklaring inte har lämnats. Lagändringen har lett till ett stort antal överprövningar kopplade till upphandlande myndigheters hantering av anbud med låga priser. Eftersom vägledning angående vad som är ett onormalt lågt anbud och vad som är en tillfredställande förklaring helt saknas i lagtexten och praxis på området spretar är det en intressant fråga att lyfta i seminarieform.

Vilka frågeställningar tog ni upp?

Vi pratade om vad som ska anses vara ett onormalt lågt anbud, det vill säga när en förklaring av ett anbudspris bör begäras. Vi pratade också om vad som kan vara en tillfredställande förklaring av ett misstänkt lågt anbudspris. Slutligen diskuterade vi hur vi upphandlare kan arbeta proaktivt med våra upphandlingar för att minimera risken för att få in onormalt låga anbud.

Förhoppningsvis kommer det mer domstolspraxis som kan ge mer vägledning i frågor som rör hantering av onormalt låga anbud framöver. Vi väntar med spänning på ett HFD-avgörande som rör tillämning av golvpriser i upphandlingar, en fråga som i allra högsta grad är kopplad till ämnet.

Om man som upphandlare sitter med funderingar kring det här, var kan de vända sig?

Vi på AffärsConcept stöttar gärna i sådana här eller liknande frågor genom rättsutredningar och/eller rådgivning anpassade efter upphandlande myndighetens behov. Läs mer om AffärsConcepts tjänster här.

Klicka på den här länken för att se det webbsända seminariet.

Video från frukostseminarium

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar