12 februari 2020 Organisation | Arbetssätt

Omvärldsarbetet en del av verksamhetsutvecklingen

Varför jobbar SKL Kommentus med omvärldsanalys och hur kan man ha nytta av omvärldsspaningar i sitt arbete? Lina Lidell jobbar som omvärldsanalytiker på SKL Kommentus och berättar om vikten av att förstå konsekvenser av spaningar och varför man behöver prata omvärld i sin organisation.

(på bild: Lina Lidell)

Lina Lidell jobbar som omvärldsanalytiker på SKL Kommentus, en tjänst som inrättades för två år sedan. Lina ägnar sig åt både strategisk omvärldsbevakning och analys av trend- och framtidsspaningar och hon berättar att hon upplever en ökad medvetenhet om omvärldens betydelse för en verksamhets inriktning. Särskilt i offentlig sektor.

Varför är det viktigt att ägna sig åt omvärldsanalys?

-Det handlar framförallt om att förstå hur våra kunder påverkas av förändringarna i vår omvärld, säger Lina. I vårt fall behöver vi ha förståelse för vilka utmaningar våra kommuner och regioner står inför i framtiden. Om vi ska vara relevanta och ha tjänster som de har nytta av måste vi hela tiden lyfta in kommunernas och regionernas horisont.

Vikten av att analysera konsekvenserna av omvärlden

Lina arbetar ofta med workshops och betonar vikten av att analysera konsekvenserna av omvärlden. Att sätta omvärlden i perspektiv till hur den egna organisationen ska hantera utmaningarna eller möjligheterna.

-Det finns såklart olika metoder och modeller för hur man jobbar med omvärldsanalys i en verksamhet säger Lina. Att ha en effektiv bevakning av omvärlden brukar vara centralt och det finns många verksamheter som är bra på omvärldsspaning. Är man nyfiken och följer med sin bransch eller sitt arbetsområde har man kommit en bra bit på vägen. Men att få ut den effekt man vill ha av omvärldsarbetet kan vara lite knepigare. Det kan vara svårt att få omvärldsspaningarna att bli en naturlig del av arbetet och koppla dem till den framtida inriktningen för verksamheten. En metod är också att jobba scenariobasterat och måla ut möjliga framtida utvecklingar – det är ett effektivt sätt för att skapa beredskap för framtiden.

Lina berättar vidare att omvärldsanalysen har blivit ett viktigt bidrag till såväl verksamhetsutvecklingen som affärsutvecklingen för SKL Kommentus.

När man förstår vad konsekvenserna för sin egna verksamhet blir och funderar på om man gör rätt saker eller ska göra något annorlunda i framtiden, då kan man få till en förändring som ger nytta för organisationen.

Det gäller att hela tiden prata omvärld

Lina poängterar att det gäller att hela tiden prata omvärld med varandra. Att ta del av skriftlig information och rapporter är naturligtvis värdefullt - men det är först när vi analyserar vad det betyder för oss som det får effekt. Och det gör man bäst tillsammans. Och det är ofta en avgörande faktor att samla olika kompetenser som bidrar med sina perspektiv på den omvärld vi kan observera.

Vad skulle du säga är utmaningen med att jobba med omvärldsanalys?

-Det finns mycket information att ta ställning till och det kan vara svårt att sålla ut det som är viktigast, svarar Lina. De omvärldsfaktorer som har störst betydelse är också de man behöver bevaka för att hålla fokus på det som är relevant för verksamheten. Se de övergripande penseldragen och fördjupa dig i det som är mest centralt. Sen gäller det att inte ha ångest över att man missar vissa saker. Det är mycket brus att hålla koll på och man kan inte bevaka allt. Men då är det ju extra viktigt att man är fler i en organisation som har fokus på omvärlden. Det blir dessutom roligare då!

Till höger om artikeln ser du Linas 5 tips för att lyckas med omvärldsarbetet.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar