18 december 2018 Övrigt

Nytt gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal för SKL-familjen

Ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal har tagits fram för SKL, SKL Kommentus och Inera för att ersätta de tidigare individuella avtalen.

Den 18 december presenteras ett nytt koncerngemensamt personuppgiftbiträdesavtal för hela SKL-koncernen, det vill säga SKL, SKL Kommentus och Inera AB. Det nya avtalet ersätter de tidigare individuella avtal respektive organisation haft och syftar till att bli nytt standardavtal för alla personuppgiftsbiträdesförhållanden som kommuner, landsting och regioner är part av.

Det nya avtalet har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från de tre organisationerna. Arbetsgruppen har under hösten 2018 haft en omfattande dialog med representanter från Svenskt näringsliv och en rad branchorganisationer för att få en heltäckande bild av leverantörernas syn på avtalet, och deras synpunkter har varit värdefulla i arbetet med det slutgiltiga utformandet av det nya avtalet.

Avtalet finns tillgängligt för nedladdning omedelbart här.

Avtalet är fritt att använda utan kostnad.

Tipsa en vän

Kommentarer (1)

Mariana Hasselström

1. Skrivet den 15 mars 2019 kl. 08.22

När jag tar fram personuppgiftsbiträdesavtal på SKL;s hemsida får jag en annan version 1.1, stämmer inte med denna, vilken gäller?

Skriv en kommentar