18 juni 2019 Uppföljning | Ramavtal

Nya ramavtal hjälper avtalsuppföljning

Att följa upp sina avtal för att säkerställa att kraven efterföljs är viktigt men kanske inte alltid prioriterat. Nu tar SKL Kommentus Inköpscentral fram ramavtal för avtalsuppföljning för att underlätta för kunderna att säkerställa korrekta leveranser.

Rosanna Jederby är kategoriansvarig för kategorin Finansiella tjänster, där de nya avtalen kommer förvaltas.

– Vi ser att våra kunder inte alltid har tid att följa upp avtal i den takt de skulle behöva. Att tillhandahålla ramavtal för detta är vårt sätt att hjälpa offentlig sektor med att kontrollera att ställda avtalsvillkor efterfölj samt att rätt pris fakturas, säger hon.

Än så länge finns ett ramavtal för informationssäkerhet som blev klart att användas första maj. Inköpscentralen har utöver det pågående upphandlingar för ramavtal för uppföljning inom hållbara leveranskedjor samt ekonomi.

– Med ramavtalet som började gälla i maj kan du följa upp ställda avtalsvillkor inom informationssäkerhet, ledningssystem som t.ex. ISO 27000, policys inom informationssäkerhet samt GDPR, berättar Rosanna.

Bra att dela upp uppföljningen

Varför är det viktigt att följa upp sina avtal?

– Det är självklart viktigt att kontrollera att de krav som ställts och de priser som upphandlats är det som gäller under hela avtalsperioden, annars blir risken att avtalen till slut blir tandlösa.

Rosanna säger att det är upp till varje organisation att välja hur ofta uppföljningarna sker enligt den förvaltningsplan som finns för avtalen.

– Avtalsuppföljningen kan med fördel delas upp på fler mindre revisioner om de interna resurserna är få, säger hon. Om det under revisionen sedan kommer fram att leverantören inte efterföljer något villkor, då är det viktigt att också agera så att bristerna kan åtgärdas.

Tipsa en vän

Kommentarer (1)

Mona Kågström

1. Skrivet den 19 juni 2019 kl. 12.50

Resebyråupphandlingar:
När leverantörens nettopris är kravet och endast arvodet skall utgöra ersättningen för en tjänst, bör revision vara möjlig, genom att resebyrån (be-)- visar vad de betalt till leverantör på biljetter kunden väljer att kontrollera.
Vänligast
Mona

Skriv en kommentar