10 januari 2019 Arbetssätt | Digitalisering

Ny utvecklingsavdelning på SKL Kommentus

Att digitaliseringen är en fortsatt viktig trend 2019 undgår få. SKL Kommentus ser ett behov av att stärka organisationen i de digitala satsningar som blir fler och större i takt med att koncernen växer. Ett beslut har därför tagits att bilda en ny avdelning med fokus på IT och digitalisering.

Den nya utvecklingsavdelningen startar den första april med Caroline Hagberg som avdelningschef.

– Även Kommentus behöver utveckla sin verksamhet och förbättra kundnyttan med bättre digitala lösningar. Vi gör redan stora satsningar, men nu ligger vår IT-verksamhet och utvecklingsprojekt i en virtuell organisation med resurser spridda på flera avdelningar, berättar vd Eva-Lotta Löwstedt Lundell. Genom att samla alla funktionerna under en avdelning kan vi fokusera mer och förhoppningsvis skapa smartare lösningar för kunderna snabbare.

Den nya avdelningen ska bl.a. ansvara för koncernens digitala strategi och vision och kvalitetssäkra processer och metoder som bidrar till snabbare digitalisering. För att uppnå det ska man arbeta vidare med utvecklingen av digitala utbildningar till kunderna. Även det digitala stödet för ramavtalsanvändarna kommer förbättras och kompletteras med ett utökat erbjudande av digitala verktyg för koncernens kunder.

Caroline Hagberg kommer i samband med starten av utvecklingsavdelningen den första april lämna rollen som affärsområdeschef för AffärsConcept, men behåller sina uppdrag som vice VD i SKL Kommentus och ledamot i AffärsConcepts styrelse. Rekrytering av ny affärsområdeschef för AffärsConcept har påbörjats.

– Det ska bli spännande att ta mig an det här uppdraget och tillsammans med kollegorna på den nya avdelningen utveckla och effektivisera det digitala arbetet och på så sätt bidra till att vi som koncern når vår digitala vision, säger Caroline.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar