19 juni 2019 Upphandling

Ny modell testas för att säkra tillgången av antibiotika

Tillgång till antibiotika är en patientsäkerhetsfråga. SKL Kommentus genomför nu en upphandling i samarbete med Folkhälsomyndigheten, som har fått ett regeringsuppdrag att testa en ny modell för att säkerställa att sjukvården inte står utan antibiotika.

Modellen går ut på att läkemedelsföretag förbinder sig att leverera en medicinskt viktig typ av antibiotika som ges till patienter som har fått svåra infektioner på grund av multiresistenta bakterier. Om företaget gör detta inom en viss tid får de en fast årlig ersättning.

Nu påbörjas pilotstudien som ska utreda om modellen är effektiv. SKL Kommentus deltar genom att göra upphandlingen, som beräknas vara klar under hösten 2019. SKL Kommentus Inköpscentral har tidigare erfarenhet av nationella läkemedelsupphandlingar.

- Med den här piloten får vi en unik möjlighet att testa en modell där vi kan garantera antibiotikatillgången. Det är förstås väldigt roligt för SKL Kommentus Inköpscentral att få vara med i ett regeringsuppdrag tillsammans med Folkhälsomyndigheten, säger Arian Mandegari, kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel på SKL Kommentus Inköpscentral.

Antibiotikaresistens är ett växande hot mot folkhälsan i hela världen. Sverige har dock arbetat både länge och aktivt med problemet och har därför ett mer gynnsamt läge jämfört med andra länder. Framförallt har användandet av antibiotika inte varit lika omfattande här. Trots det går dock resistensutvecklingen åt fel håll även här.

- För patienter som drabbas av svårbehandlade infektioner med multiresistenta bakterier kommer detta ramavtal vara väldigt relevant, säger Arian.

Projektet pågår fram till 2022 och delfinansieras av Vinnova.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar