29 augusti 2019 Ramavtal

Nu blir det lättare att vara leverantör på våra ramavtal

Idag lanseras Mina sidor för leverantörer, en helt ny tjänst som underlättar för dig som är leverantör på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal.

Mina sidor för leverantörer ger dig snabbare tillgång till uppdaterad information, bättre överblick och egen kontroll över information om ramavtalet. Du kan bland annat se i realtid när kunder anmäler sig för avrop eller avanmäler sig, du kan se samtliga avropsberättigade kunder och du får en bättre överblick över er egen omsättning på ramavtalet. Vi kommer även fortsättningsvis att skicka ut vårt veckomejl med nya avropsanmälda till leverantörer via e-post. Med inloggning får du dock en större egen kontroll.

- Vi är glada att kunna leverera en sån här lösning, då den har efterfrågats av leverantörerna, säger Ted Stalte, ansvarig för leverantörsrelationer.

Dessutom kan du hantera administrativa uppgifter, exempelvis uppdatera egna kontaktuppgifter och ge andra i din organisation tillgång till Mina sidor.

- Det blir nu möjligt för våra leverantörer att snabbare uppdatera kontaktuppgifter och ge andra i organisationen möjlighet att se potentiella kunder, säger Ted Stalte.

Detta är en första version, redan under nästa år utvärderar vi tjänsten och ser över hur vi kan utveckla den ytterligare. Vi hoppas att Mina sidor för leverantörer ska göra det ännu enklare för dig att vara leverantör på våra ramavtal.

Mer information för leverantörer finns på vår webbplats.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar