7 december 2018 Ramavtal

Möjligt samband mellan Inkassotjänster 2014 och fler ärenden hos Kronofogden

Enligt ett pressmeddelande från Kronofogden den 28 augusti 2018 har antalet ärenden hos Kronofogden ökat kraftigt det senaste året. Detta kan ha ett samband med vårt ramavtal Inkassotjänster 2014 vilket vi uppmärksammats på under hösten.

En stor del av det ökade antalet fordringar hos Kronofogden under senaste året grundas i krav från landstingen. Vi på SKL Kommentus Inköpscentral har uppmärksammats på att affärsmodellen på ramavtalet Inkassotjänster 2014 kan innebära incitament för den upphandlande myndigheten att skicka ärenden till inkassobolagen, och för inkassobolagen att skicka ärenden vidare till Kronofogden. Vi har dock ännu inga belägg för att det förhåller sig så.

Bra att problemet uppmärksammas

Avsikten har aldrig varit att ramavtalets modell ska innebära en ökning av antalet fordringar som skickas till inkasso eller vidare till Kronofogden, och vi förutsåg tyvärr inte risken för dessa effekter. Vi ser allvarligt på om vårt ramavtal indirekt bidrar till att öka skuldsättningen för de som redan har ekonomiska problem. Vi kommer inför framtida upphandlingar justera affärsmodellen för att undvika risk för sådana konsekvenser.

Dialog med kunder och leverantörer

Vi har nu gått ut till de avropsanmälda myndigheter på avtalet med information kring de verktyg som ramavtalet innehåller som ska kunna motverka omotiverade eller oproportionerliga negativa konsekvenser för enskilda individer.

Vi har även påbörjat dialog med inkassobolagen som är leverantörer på avtalet och kommer under resten av avtalstiden fortsätta den för att tillsammans arbeta för att avtalet tillämpas på ett schysst sätt och inte leder till att enskilda drabbas av onödiga tilläggskostnader.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar