Offentliga Rummet 2.0

Offentliga Rummet ställer om från en konferens till en plattform. Det blir en digital mötesplats där vi delar erfarenheter och idéer som driver digital utveckling framåt.

Offentliga Rummets logga

För att möta befintliga och nya utmaningar behöver vi ha förmåga till förändring, arbeta i nya konstellationer, nyttja smart teknik och hantera data på ett ansvarsfullt sätt. Inte minst under coronavirusets framfart 2020.

Offentliga Rummet 2.0 är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering, exempelvis som strateg, verksamhetsutvecklare, projektledare, verksamhetsarkitekt, jurist, it-ansvarig, politiker eller verksamhetschef inom olika områden.

Du är generellt intresserad av digitaliseringens möjligheter för utveckling och effektivisering. Du arbetar inom kommun, region, myndighet, samverkansorganisation, akademi, branschorganisation eller näringsliv.

Du som deltar får konkreta verktyg, metoder och strategier som du kan omsätta direkt på hemmaplan i din organisation.

Vi går från konferens till en plattform och erbjuder ett innehåll med livesändningar och On-demand samt mycket mer.

Livesändning den 21 augusti med fyra olika spår

21 augusti blir det en uppdaterad lägesbild samt blickar vidare, fördjupat i våra fyra spår utifrån temat Hållbarhet i en digital tid.

Fyra spår:

  • Leda omställning
  • Arbeta i partnerskap
  • Skapa säker och tillgänglig information
  • Använda smart teknik

Plattformens innehåll

  • Presentationer och fördjupningar (Video-on-demand och Live-on-demand, med relevanta medverkande kring aktuella ämnen. Det ges också möjligheter till regionala och lokala inslag och grupperingar)
  • Tillgång till relevant material (exempelvis utredningar, rapporter, white-papers, artiklar)
  • Digitalt nätverk med möjligheter till löpande fördjupningsgrupper i olika formationer (exempelvis ämnesmässigt, geografiskt, yrkesroller)
  • Partnerarena (Möjlighet för leverantörer och partners att dela information och material löpande)
  • Frågor och svar

Tid

Livesändning 21 augusti 2020.
Sändningstid: 9.30-12.00 samt 13.30-16.15

Anmälan

Läs mer om Offentliga Rummet 2.0 och hur du anmäler dig.

Arrangörer

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med Vinnova, Inera, SKL Kommentus, DIGG - Myndigheten för digital förvaltning, eSam och Regeringskansliet.