Almedalen 2019

I början av juli möts den offentliga och privata sektorn på Sveriges största mötesplats; Almedalen. Tisdag den 2 juli arrangerar vi tillsammans med Upphandlingsmyndigheten en seminariedag om upphandling och offentliga affärer.

Arrangör: SKL Kommentus och Upphandlingsmyndigheten
Tid: 02 jul kl: 08:30 - 16:00
Plats: Hästgatan 12, Visby

Offentlig upphandling i en föränderlig värld

Tisdagen den 2 juli arrangerar vi fem seminarier i Almedalen om upphandling och offentliga affärer tillsammans med Upphandlingsmyndigheten. På denna mötesplats kan du som besökare diskutera offentlig upphandling med oss. Temat för dagen är: offentlig upphandling i en föränderlig värld.

Tre ämnen och fem seminarier

Hållbarhet, upphandling och digitalisering är de ämnen som vi kommer att prata om och diskutera under dagen.

09.00 Vem sätter käppar i hjulet för cirkulär upphandling?

Cirkulär ekonomi handlar om att återanvända och återvinna resurser i stället för att producera nytt. Offentlig upphandling kan spela en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle genom cirkulär upphandling. Görs det i dag och eller finns det hinder för cirkulär upphandling?

Medverkande:

 • Marilouise Berg, Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus
 • Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragnsells
 • Joakim Thorneus, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
 • Josefina Sallén, ledare för fokusområdet Circkulär omställning, RISE

Länk till livesändning

10.30 Vilka förväntningar finns på den offentliga upphandlingen när samhället och världen förändras?

Klimatet och digitaliseringen är exempel på förändringar som påverkar den offentliga affären i dag och i morgon. Det ställs miljömässiga och sociala krav i upphandlingar och medborgarna förväntar sig bra service. Finns resurserna och kompetensen att upphandla och vad händer med konkurrensen?

Medverkande:

 • Olof Molander, chef ramavtal, SKL Kommentus
 • Ola Kroon, HBV
 • Emma Breheim, ordförande, SOI
 • Ann-Sofie Lillberg, chef affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten
 • Magnus Johansson, konkurrens- och upphandlingsexpert, Företagarna

Länk till livesändning

11.45 Är digitaliseringen en kamp mellan ont och gott. Strider det offentliga på den goda sidan?

Hur lever invånarna i det digitaliserade Sverige 2029? Kommentus har tillsammans med Docere gjort en omvärldsanalys ”Framtidens digitala samhälle”. Ett resultat av analysen är fyra scenarier: Vilda västern, Hunger games, Harmoni och Svenska modellen. Hur kan det offentliga bidra till utvecklingen?

Medverkande:

 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd, SKL Kommentus
 • Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
 • Anna Eriksson, generaldirektör DIGG
 • Jakob Hellman, Vinnova
 • Linda Swärd, Microsoft
 • Eva Fors, Regional Director Google Cloud Northern Europe

Länk till livesändning

13.00 Takvolymer i ramavtal – hur ska vi tolka den nya EU-domen egentligen?

Nästan 40 procent av alla upphandlingar resulterade i ramavtal (2017). EU-domstolen konstaterar att de ska ange ett tak för hur mycket som avropsberättigade myndigheter får köpa på dem. Vad innebär det i praktiken för upphandlande myndigheter och leverantörer? I ett panelsamtal diskuterar vi hur domen påverkar ramavtalen.

Medverkande:

 • Åsa Edman, chefsjurist, SKL Kommentus
 • Anders Asplund, chefsjurist Upphandlingsmyndigheten
 • Magnus Johansson, konkurrens- och upphandlingsexpert, Företagarna
 • Ann Fryksdahl, chef för Enheten för allmän upphandlingstillsyn, Konkurrensverket
  Lotta Olsson, bolagsjurist, SKL Kommentus

Länk till livesändning

14.00 Vad krävs för att fossilfritt ska vara en självklarhet i offentlig upphandling?

De svenska utsläppen av växthusgaser ska ned till noll senast år 2045. Men utsläppen minskar långsamt. Med nuvarande takt kommer vi inte att nå målet. Utsläppen från kommuners och regioners inköp uppgår till över 18 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Hur kan inköpen bli fossilfria och klimatneutrala?

Medverkande:

 • Ardalan Shekarabi, civilminister, regeringen
 • Peter Nohrstedt, hållbarhetschef, SKL Kommentus
 • Karin Comsted Webb, hållbarhetschef, Cementa
 • Ulrika Liljeberg, kommunalråd, Leksand
 • Annie Stålberg, chef hållbarbetsenheten, Upphandlingsmyndigheten
 • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Länk till livesändning

Hästgatan 12 – en mötesplats

Mellan seminarierna kan du prata upphandling och offentliga affärer med oss och Upphandlingsmyndigheten samt Sveriges offentliga inköpare (SOI) som också finns på plats i trädgården hela dagen.

I caféet bredvid trädgården kommer Upphandlingsmyndigheten även att ha ett arrangemang inom ramen för ESF-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling.

Välkommen att träffa oss i Almedalen!

Alla våra arrangemang är kostnadsfria och öppna för alla.