7 maj 2018

Hur kan maskiner, system och människa samverka i välfärdsbygget?

- I spåren av digitala tekniker och nya beteenden växer ett nytt samhälle fram där maskiner, system och människa samverkar i välfärdsbygget, säger Mikael Ahlström, vd Britny Communication/partner Hyper Island. Det är också temat för vår inspirationsföreläsning som vi har i samband med årsstämman.

Datum: 16 maj

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm, lokal Bellman

Tider:

12:00-13:45 Lättare lunch med inspirationsföreläsning

14:00-15:30 SKL Kommentus årsstämma

Inspirationsföreläsning

Vi har en dialog om den snabba utvecklingen av artificiella och intelligenta system. Hur olika kommuner och landsting ska klara av att ta sig an tekniken och vidareutveckla sina organisationer. Hur kan vi förstå målgruppens beteenden och vilka förutsättningar krävs för att digitala tjänster ska fungera fullt ut i vårdens ekosystem? Hur gör vi för att upphandla digitala tjänster?

Talare:

  • Mikael Ahlström, Britny Communication/Hyper Island
  • Johan Assarsson, vd Inera
  • Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd SKL Kommentus
  • Sara Meunier, vice vd Inera
  • Kristina Stensson Ljungdahl, projektledare Inera
  • Tommy Bengtsson, Avtalsansvarig digitala tjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Inera och SKL Kommentus har tillsammans med SKL påbörjat ett samarbete för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och därför har vi valt att ha våra årsstämmor samma dag med en gemensam inspirationsföreläsning mellan stämmorna.

Du är välkommen att delta på årsstämman eller enbart inspirationsföreläsningen, inklusive lättare lunch. Anmäl dig senast den 7 maj till : .

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar