14 januari 2020 Ramavtal | Organisation | Arbetssätt

Med kundernas behov i fokus

Sari Bodins roll är att stötta och avlasta kunderna kring främst Inköpscentralens produkter och tjänster. Hon befinner sig mestadels ute hos kund för att fånga upp önskemål och synpunkter att ta med tillbaka till organisationen i syfte att ständigt förbättra verksamheten. - Det är en fantastisk känsla när en kund uppmärksammar att vi har lyssnat och agerat, säger hon

(Bild: Sari Bodin, Foto: Lena Clareman)

Sari Bodin arbetar som regionalt inköpsstöd på SKL Kommentus. Sari befinner sig rent geografiskt i västra Sverige och ansvarar för kunder som finns i Västra Götaland och Hallands län.

- När jag började för fyra år sedan var rollen ny i organisationen och den skapades för att öka den regionala närvaron, berättar Sari. Rollen uppskattas väldigt mycket och idag är vi sex regionala inköpsstöd utspridda i landet.

Våra kunders behov ser olika ut

Sari är i grunden högskoleingenjör inom industriell ekonomi. Hon har tio års arbetslivserfarenhet i den privata sektorn med roller som projektledare, KAM och strategisk inköpare samt fem års erfarenhet inom den offentliga sektorn som strategisk upphandlare.

- Jag tror att jag på grund av min erfarenhet har en förståelse för de utmaningar våra kunder har, säger Sari. Och förhoppningsvis kan jag avlasta och stötta dem på ett effektivt sätt.

Vilken typ av hjälp efterfrågar kunderna?

- Det vanligaste våra kunder behöver hjälp med är att komma igång med ett nytt ramavtal. Då brukar jag komma och gå igenom ramavtal på plats hos kunden som bjudit in personal som berörs från verksamheten. Jag stöttar även ofta vid förnyade konkurrensutsättningar och bollar när de stöter på patrull. Men våra kunders behov skiljer sig avsevärt emellan åt, och komplexiteten i det vi gör kan innebära att förändringar tar tid. Det är utmaningen.

Det bästa med mitt jobb är alla fina relationer

Vad skulle du säga är extra givande med ditt jobb?

- Det bästa med mitt jobb är alla fina relationer som byggs upp med våra kunder. Många vill bidra med sin kompetens och det är en fantastisk känsla när en kund uppmärksammar att vi har lyssnat och agerat. Sen trivs jag med variationen i mitt arbete. Ingen dag är den andra lik. Jag är oerhört stolt över det goda syftet med det vi erbjuder, den kompetens som finns samt viljan att alltid hjälpa varandra.

Kom i kontakt med Sari eller någon annan på Kundstöd

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar