Seminarium: Kundattraktivitet i offentlig sektor

Stockholms Universitet och SKL Kommentus Inköpscentral har tillsammans bedrivit ett forskningsprojekt om hur offentliga aktörer kan öka sin kundattraktivitet. Den 29 november bjuder vi därför in till ett seminarium där forskningsresultatet presenteras och diskuteras i en paneldiskussion. Anmäl dig i formuläret nedan.

Kan offentliga kunder bli mer attraktiva för att behålla och få in fler bra leverantörer på den offentliga marknaden?

Forskning visar nämligen att kundorganisationer bör arbeta aktivt för att öka sin attraktivitet gentemot leverantörsledet. För den offentliga sektorn blir detta behov särskilt viktigt på grund av både bristande konkurrens och risk för framtida kapacitetsbrist inom flera branscher, men också på grund av den kommande svåra ekonomiska situation som Sverige kommer att ställas inför.

Stockholms Universitet har tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral bedrivit ett forskningsprojekt om hur offentliga aktörer kan öka sin kundattraktivitet, det vill säga förmågan att attrahera bra leverantörer.

David Fridner, doktorand i företagsekonomi på Stockholms Universitet, presenterar resultaten och därefter följer en paneldiskussion bestående av bland andra Innovationsföretagen, Sveriges Byggindustrier, Swedish Medtech, Timrå kommun och SKL Kommentus Inköpscentral.

Vår förhoppning är att forskningens resultat ska bidra till en bättre offentlig marknad för både kunder och leverantörer - till gagn för Sveriges invånare.

Seminariet vänder sig till dig som är arbetar inom offentlig sektor, branschorganisation, företag eller akademi.

Program

08.15-09.00 Frukost och mingel
09.00 Inledning Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd, SKL Kommentus
09.15-10.15 Presentation av forskningsstudie och resultat, David Fridner, Stockholms Universitet
10.15-10.45 Kaffe
10.45-11.45 Paneldiskussion

I panelen medverkar:

Helena Dahlberg, Förbundsjurist, Innovationsföretagen
Stefan Eriksson, Upphandlingsstrateg, Timrå kommun
Olof Molander, Affärsomådeschef, SKL Kommentus Inköpscentral
Petrus Laestadius, Vice vd, Swedish Medtech
Rakel Frölich, Affärs- och entreprenadjurist, Sveriges Byggindustrier

Ted Stalte, Chef strategiska relationer, SKL Kommentus Inköpscentral (moderator)

Datum: 29 november
Tid: 08.30-11.45
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt.

Har du inte har möjlighet att delta på plats?
Vi kommer att spela in seminariet och lägga ut filmen på vår webb i efterhand.

Välkommen!

Anmälan är stängd.