Beställardagar och leverantörsaktiviteter

Några gånger om året bjuder vi in till en beställardag där vi informerar om våra olika ramavtalsområden. Det är en uppskattad mötesform där vi träffar både beställare av ramavtalen och upphandlingsansvariga i kommuner och landsting.

Vi gör även olika former av aktiviteter där vi möter våra befintliga eller potentiella leverantörer. Dessa tillfällen ger möjlighet till dialog och diskussion om våra ramavtal ur leverantörernas perspektiv.

Kommande seminarier/beställardagar