Beställardagar och leverantörsaktiviteter

Några gånger om året bjuder vi in till informationsdagar/beställardagar där vi informerar om våra olika ramavtalsområden.

Informationsdagar/beställardagar är en uppskattad mötesform där vi träffar både beställare av ramavtalen och upphandlingsansvariga i kommuner och regioner.

Vi gör även olika former av aktiviteter där vi möter våra befintliga eller potentiella leverantörer. Dessa tillfällen ger möjlighet till dialog och diskussion om våra ramavtal ur leverantörernas perspektiv.

Nya datum för aktiveter publiceras i höst

Just nu har vi inga planerade informationsdagar/beställardagar/leverantörsaktiviteter. Nya datum publiceras i höst.