30 januari 2020 Hållbarhet

Klimatneutralitet – Hur kan upphandling bidra till klimatet?

Blommor mitt i vintern, 12 grader i Sverige i januari, samtidigt som stora bränder härjar i Australien. Extrema väderhändelser och en global klimatsrörelse driven av Greta Thunberg. Till följd av dessa händelser skulle man kunna tro att det borde finnas kraftfulla globala överenskommelser för klimatet. Men finns det något som pekar på att det är så, och hur kommer offentlig upphandling in i bilden? Vår hållbarhetschef Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus, resonerar kring detta.

(Foto: Unplash)

Politiska arenor

Internationellt är det fortfarande svårt att komma överens. Trots alla signaler så blev FN:s 25:e klimatmöte i Madrid ingen stor framgång. Den viktigaste frågan om hur länder kan samarbeta för att minska globala utsläpp sköts på framtiden. Innan regelboken är på plats kan inte de nya samarbetsformerna för utsläppsminskningar användas. Även frågan om ett ramverk för insyn sköts upp. Ramverket ska säkerhetsställa att alla länder rapporterar sina utsläpp på samma sätt. USA (som nu lämnar Parisavtalet) och Australien var hårda motståndare till åtgärder som begränsar utsläpp av fossila bränslen.

EU har satt som mål att vara klimatneutral 2050 (Green Deal), förutom Polen som ställer sig utanför överenskommelsen. En slutsats är att desto större grupp som försöker enas desto svårare blir det. Alla länder har dessutom olika förutsättningar. Effekterna slår väldigt olika och man fastnar lätt i svåra förhandlingar.

Offentlig upphandling viktigt verktyg

Viktigt är att inte ge upp utan fortsätta diskutera i FN:s förhandlingsmöten, förr eller senare har man ett avtal som levererar. Under tiden är det viktigt att länder som har bra förutsättningar, såsom Sverige och flera av EU:s medlemmar, visar att det går att skifta från en fossil- till en klimatneutral ekonomi.

I Sverige behöver alla samhällssektorer bidra för att nå målet att Sverige ska bli fossilfritt senast år 2045. Offentlig upphandling spås vara ett av flera viktiga verktyg som ska hjälpa till att nå målet enligt regeringens första klimatpolitiska handlingsplan. Det finns en stor potential att genom offentlig upphandling bidra till minskade utsläpp och främjande av innovativa och klimatsmarta lösningar, exempelvis genom innovationsupphandlingar.

Vad kan SKL Kommentus bidra med för klimatet?

Förutom att välja tåg framför flyg när vi reser i tjänsten eller öka andelen resfria möten, så sitter vi på SKL Kommentus på ett fantastiskt verktyg genom våra upphandlingar. När vi genomför ramavtalsupphandlingar, upphandlingsuppdrag och i våra egna interna inköp så har vi stor möjlighet att göra skillnad i vilken klimatpåverkan dessa upphandlade varor och tjänster får.

Vi kan minska den offentliga sektorns klimatfotavtryck genom att ställa krav på till exempel:

  • Transporters klimatprestanda
  • Fordon som går på el eller biobränslen och samtidigt är energieffektiva
  • Varor tillverkade med så lite klimatpåverkan som möjligt till exempel material som utnyttjas effektivt (cirkulärt)

Det finurliga med att använda upphandling som pådrivare i klimatarbetet är att det har direkt effekt, vi kan börja med en gång och behöver inte invänta sega förhandlingar.

Vi ser därför ett behov av att vässa oss för att snabbare och med större precision kunna driva på klimatomställningen. Vi har därför valt att delta i ett Vinnovafinansierat projekt tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet för att etablera offentlig upphandling som ett klimatpolitiskt styrmedel.

Nya sätt att bedöma klimatprestanda

Målet för det treåriga projektet är att introducera ett arbetssätt inom offentlig upphandling som bygger på kvantitativ och digitaliserad klimatinformation baserat på internationella standarder. Förhoppningen är att vi ska kunna utveckla och testa nya sätt att bedöma varor och tjänsters klimatprestanda på ett objektivt sätt.

Om vi lyckas så kan vi positivt bidra till att offentlig sektor med större precision kan upphandla klimatneutrala varor och tjänster. Förmodligen långt innan FN har förhandlat fram ett effektivt klimatavtal.

Skribent: Peter Norstedt, hållbarhetschef SKL Kommentus

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar