8 juni 2020 Hållbarhet | Arbetssätt

SKL Kommentus klimatkompenserar och minskar klimatpåverkan

SKL Kommentus har klimatkompenserat för personalresor som gjordes under 2019. Kompensationen sker genom trädplantering i samarbete med småbrukare i Bolivia i ett projekt som bidrar både till klimatnytta och förbättrad inkomst för bönderna. Jämfört med 2018 har vi minskat vår klimatpåverkan med över 30 procent.

Klimatkompensation är en del av SKL Kommentus klimatarbete och tar hand om den klimatpåverkan som våra resor ger upphov till. I år klimatkompenserar vi 100 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) för 2019 års personalresor. Jämfört med föregående år har vi minskat vår klimatpåverkan med över 30 procent. Detta har varit möjligt genom att minska på flyget och bilåkandet och samtidigt öka resandet med buss och tåg.

- För att klimatkompensation ska vara effektivt så måste det kombineras med ambitiösa åtgärder som är inriktade på att minska våra klimatutsläpp. Vi jobbar därför aktivt med att stimulera till fler resfria möten, byta från flyg till tåg där det är praktiskt möjligt samt nyttja lokaltrafik eller cykel för kortare resor, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus.

Främjar återbeskogning och biologisk mångfald

Klimatkompensationen sker genom trädplantering i samarbete med småbrukare i de tropiska regionerna Cochabamba och Santa Cruz i projektet AR Bolivia. Förutom klimatnytta bidrar trädplanteringen till förbättrad inkomst för bönderna och främjar återbeskogning och biologisk mångfald i Amazonas. Åtgärderna bidrar tillsammans till att motverka den globala uppvärmningen, lindra fattigdom och förbättra hälsan för projektets medlemmar.

Projektet AR Bolivia startade 2007 och omfattar cirka 2000 småbrukare som planterar inhemska lövträd på 5000 hektar mark som ägs av bönderna själva. Projektet gör det möjligt för bönderna att hantera sin mark mer hållbart, samtidigt som de planterar, skördar och säljer produkterna som skogen och grödorna genererar vilket inbringar en extra inkomst. De får också utbildning i hållbart skogsbruk, individuell rådgivning och stöd. Det resulterar inte bara i återplantering utan betyder också att marken får ett ekonomiskt värde vilket skyddar regnskogen mot ytterligare intrång och skövling.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar