17 september 2018 Ramavtal

Klimatet ger konsekvenser för pelletstillgången

Flera kunder som avropat på vårt DIS för bränslepellets har under senaste tiden inte fått några anbud. När vi blev informerade om detta kontaktade vi leverantörerna för att ta reda på anledningen till de uteblivna anbuden. Svaret blev att pelletstillverkarna har råvarubrist på grund av vädret.

Förra höstens rikliga regn gjorde att skogsmaskinerna hade problem med att ta sig ut till avverkningsplatserna. Under vintern som följde föll snön innan tjälen hann gå i jorden. Ovanpå detta har sommarens extrema torka och brandfara omöjliggjort maskinkörning i skogen.

Bristerna i råvarutillgången har nu lett till begränsade möjligheter för leverantörerna att lämna anbud på nya leveransavtal. Dock hoppas de kunna leverera på de avtal som redan finns.

Vad gör vi nu?

Den uppkomna situationen är problematisk, och målet är att lösa den på bästa sätt. Primärt säkerställer vi att befintliga kunders leveranser sker enligt gällande leveransavtal mellan beställare och leverantör. Situationen bevakas löpande och detsamma gäller kontakten med anslutna leverantörer.

Samtidigt arbetar vi mot att samtliga avropande kunder ska få den volym de efterfrågar, men kan tyvärr inte lova något. Risken är att volymen som kommer erbjudas blir dyr.

Hör av dig så hjälps vi åt

Vill du avropa på Bränslepellets 2016 DIS, kontakta oss i samband med din avropsförfrågan. Då kan vi tillsammans anpassa dina leveranskrav och önskemål så möjligheten att få anbud blir så stor som möjligt.

Kontakta Camilla Stiller, upphandlare SKL Kommentus Inköpscentral 031-701 62 01.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar