5 mars 2021 Upphandling | Ramavtal

Inköpscentralen upphandlar snabbtester för Covid-19

SKL Kommentus Inköpscentral har påbörjat en nationell ramavtalsupphandling av snabbtester för Covid-19. Avtalet beräknas vara på plats till sommaren.

Den nya upphandlingen omfattar så kallade antigentester, det vill säga tester som används för att snabbt kunna påvisa om någon har Covid-19. Upphandlingen genomförs mot bakgrund av det ökade behovet hos regioner och kommuner att använda antigentester under pandemin.

- Trots korta tidsramar är vi jätteglada att kunna bidra med det här till regionernas och kommunernas viktiga arbete under krisen, säger Erik Edström, upphandlingschef på SKL Kommentus Inköpscentral.

Upphandlingen kommer annonseras under april och målsättningen är att ha avtalet klart i början av juni. Senast den 22 mars måste de regioner och kommuner som vill använda ramavtalet avropsanmäla sig via Inköpscentralens webb.

Läs mer om upphandlingen och avropsanmäl dig här

Tipsa en vän