13 oktober 2020 Upphandling | Ramavtal

Inköpscentralen säkrar vaccin till landets regioner

I somras fick SKL Kommentus Inköpscentral uppdraget att upphandla upp till 210 000 extra doser influensavaccin till följd av coronapandemin. Nu är upphandlingen klar, och Inköpscentralen har säkrat 180 000 doser till landets samtliga regioner.

I våras genomförde Folkhälsomyndigheten en kartläggning av det ökade behovet av influensavaccin hos landets regioner under säsongen 2020-2021. Det utökade behovet beror på att fler behöver vaccineras mot säsongsinfluensa under pågående pandemi.

– Vaccination mot influensa är än viktigare under pågående pandemi för att skydda personer som har en ökad risk att bli svårt sjuka i influensa, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten i ett uttalande.

”Många länder som inte lyckats köpa in de doser de ville ha”

Upphandlingen skedde i samverkan med landets 21 regioner efter en förfrågan av den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik, NSG LM/MT. Upphandlingen förhandsannonserades i juli och anbud inkom i början av september.

Trots hård konkurrens på världsmarknaden har avtal kunnat tecknas för 180 000 doser att fördela mellan landets regioner. De två leverantörerna Sanofi AB och BGP Products AB kommer leverera de fyrvalenta vaccinerna Vaxigrip Tetra och Influvac Tetra.

- Vi är mycket nöjda och stolta med resultatet. Det är dessvärre många andra länder som inte har lyckats köpa in de doser som de ville ha, säger Arian Mandegari, kategoriansvarig Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel på SKL Kommentus Inköpscentral.

Vaccinet fördelas mellan landets regioner

Inför upphandlingen har regionerna angett fördelningen av vaccindoserna. Om någon region visar sig sakna vaccin går det att göra en omfördelning i ett senare skede. De upphandlade doserna är ett komplement till deras befintliga vaccinationsinsatser mot säsongsinfluensa.

Vaccinering av riskgrupper och vård- och omsorgspersonal startar den 3 november och från den 1 december kommer även personer utanför de prioriterade grupperna att erbjudas vaccin.

Vaccindoserna på detta avtal kommer vara tillgängliga för leverans från och med vecka 50.

Tipsa en vän