20 november 2020 Upphandling | LOU | Ramavtal

Inköpscentralen planerar tillfälliga ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning

På grund av de problem som förekommit i Tunstalls larmmottagning senaste tiden och de många frågor som uppstått med anledning av det, dröjer avtalstecknandet för det nya ramavtalet för Trygghetslarm. Därför planerar vi nu, parallellt med vår fortsatta utredning av händelsen, att ingå tillfälliga ramavtal med övriga sex leverantörer i upphandlingen.

Arbetet med att ta fram de tillfälliga ramavtalen pågår och vi för samtal med alla involverade parter. Efter annonsering följer en avtalsspärr på tio dagar. Om inga överprövningar kommer in under den tiden kan avtalen tecknas och lanseras i mitten på december.

- Inköpscentralens högsta prioritering är att kunder och brukare inte ska begränsas i sin möjlighet att beställa trygghetslarm och tillhörande tjänster, säger Olof Molander, affärsområdeschef för Inköpscentralen. Därför säkrar vi nu möjligheten för landets kommuner att kunna avropa nya kontrakt för dessa varor och tjänster under pågående utredning.

Samma villkor som i den ordinarie upphandlingen

De tillfälliga ramavtalen ingås enligt samma villkor som i upphandlingen men är avgränsade till upphandlingens anbudsområde 1-3, som avser stationära trygghetslarm och larmmottagning, eftersom dessa anbudsområden motsvarar omfattningen av de tidigare ramavtalen. Det är för den typen av varor och tjänster som kommunerna just nu har störst behov av att kunna ingå nya kontrakt och som omfattas av synnerlig brådska.

Anbudsområden 1-3:

1 - stationära trygghetslarm och larmmottagning – hela larmkedjan

2 - stationära trygghetslarm

3 - larmmottagning

- Vi är mycket glada att kunna erbjuda denna tillfälliga lösning för både kunder och leverantörer, säger Olof Molander.

Gäller under utredningstiden

Inköpscentralen vill betona att de tillfälliga ramavtalen inte är en ersättning för de ramavtal som upphandlingen avser. De är en nödåtgärd som vi vidtar i syfte att undvika ett avtalslöst tillstånd och göra det möjligt för de berörda kunderna att tillgodose sitt behov av trygghetslarm och larmmottagning under en övergångsperiod.

De tillfälliga ramavtalen ska gälla under den tid som vår utredning pågår. När utredningen är färdig avser vi avsluta upphandlingen och ingå ordinarie ramavtal. Kontrakt som avropats från de tillfälliga ramavtalen förblir giltiga även efter att upphandlingen avslutats och regleras istället enligt de ordinarie ramavtalen.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar