16 december 2019 Organisation

Hur påverkar SKR:s namnändring SKL Kommentus?

Den 27 november ändrade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) namn till Sveriges kommuner och regioner (SKR). Hur påverkar detta SKL Kommentus?

Vårt eget företagsnamn, SKL Kommentus, kommer inte ändras i nuläget. Däremot genomför vi just nu ett eget varumärkesarbete där vi siktar på att byta namn under 2020. Just nu gör dessutom SKR Företag en varumärkesanalys för att utreda vilka effekter SKR:s namnändring får för dotterbolagen och vilken varumärkesstrategi som koncernen som helhet ska ha framöver.

Vi kommer successivt uppdatera vår egen webb med rätt namn på de ställen där SKR omnämns. Befintliga trycksaker och övriga produktioner kommer inte ändras i nuläget.

Läs SKR:s nyhet om namnändringen

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar