7 april 2020 Uppföljning | Ramavtal | Hållbarhet

Hållbarhetskollen har bytt utseende

Idag nylanserar vi vår tjänst Hållbarhetskollen där du som är kund till SKL Kommentus Inköpscentral kan ta del av samordnade uppföljningar av etiska och sociala krav via Mina sidor. Vid uppföljningarna kontrollerar vi de krav som många kunder ställer i sina avtal, exempelvis FN:s barnkonvention och ILO:s åtta kärnkonversioner.

Symboler hållbarhetskollen

.

- Via Hållbarhetskollen hjälper vi våra kunder att följa upp de krav som man ställt på ansvarsfulla leveranskedjor, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus.

Genom Hållbarhetskollen kan kunder visa att de har förmåga och kapacitet att följa upp de sociala krav de ställt i upphandlingen, vilket är en förutsättning för att kunna upprätthålla principen om likabehandling.

-Vårt nya sätt att presentera Hållbarhetskollen ger dig som kund till Inköpscentralen möjligheten att enkelt överblicka våra uppföljningsärenden, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus.

Hållbarhetskollen följer genom självskattning, kontorsrevisioner och vid behov fabriksrevisioner runt om i världen upp om processer och rutiner är implementerade hos avtalsleverantören. Uppföljningar kan exempelvis omfatta kontorsmaterial, livsmedel, IT-produkter, kopieringsmaskiner, kläder och möbler.

För mer information om Hållbarhetskollen, klicka här!

Tipsa en vän