21 november 2018 Hållbarhet

Hållbarhet på agendan i Nijmegen

Innovation, cirkulär ekonomi och återvinning. Hållbarhet är hett och ett viktigt fokus i Sverige och övriga Europa. Peter Nohrstedt är hållbarhetschef på SKL Kommentus Inköpscentral och har koll på vad som är på gång. Tidigare i höst deltog han på en upphandlingskonferens i Nederländerna där temat kretsade kring just hållbarhet.

Vad händer inom hållbarhetsområdet just nu?

Just nu är det mycket fokus på innovativa lösningar och att jobba med cirkulär ekonomi. Att man först och främst återanvänder produkter genom renovering/uppgradering och, om inte det går, återvinner och får tillbaka råvaror i produktionsledet igen. Det gäller flera områden, till exempel inom IT och för möbler.

Ett annat område som är hett inom hållbarhetsområdet är arbetsrättsliga villkor som sedan förra sommaren är obligatoriska för upphandlande myndigheter. I t.ex. personalintensiva upphandlingar kan man påverka de arbetsrättsliga villkoren och jobba för skälig lön, semester och arbetstid.

Hur kan SKL Kommentus Inköpscentral stötta för att kommunerna ska nå sina hållbarhetsmål?

På upphandlingsområdet är det särskilt viktigt att ställa relevanta och drivande krav och följa upp dem. Många kommuner, landsting och regioner fokuserar sitt hållbarhetsarbete kring Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen och för oss är det centralt att matcha dem. Det innebär alltså att vi på SKL Kommentus Inköpscentral behöver göra våra nationella ramavtal så pass flexibla och ambitiösa att de upphandlande myndigheterna kan avropa varor och tjänster som de satt upp i sin Agenda 2030 målsättning.

Upphandlingskonferens i Nederländerna

Under hösten gick upphandlingskonferensen EcoProcura av stapeln i Nijmegen i Nederländerna. Årets tema var hållbar, innovativ, strategisk och cirkulär upphandling. Nederländerna ligger i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor - bland annat jobbar de mycket med cirkulär upphandling och har tagit fram en metod för att räkna ut klimatpåverkan för en produkts hela livscykel.

– Internationella sammanhang som EcoProcura gör att vi kan dela goda exempel med varandra. De flesta länder stångas med samma frågeställningar och det är ett sätt att inspireras och lära oss av varandra, säger Peter Nohrstedt.

Varför var vi på SKL Kommentus där?

Vi på SKL Kommentus var ditbjudna för att berätta om Hållbarhetskollen och hur vi jobbar med uppföljning av våra ramavtal. Andra länder tycker Hållbarhetskollen är spännande eftersom det är en tjänst där vi genomför gemensamma uppföljningar av upphandlande myndigheters sociala och etiska krav i avtalet. Det är lite unikt att man har ett samordnat förfarande och de andra länderna ser oss som ett föredöme i denna fråga. Inom hållbarhetsområdet är det särskilt viktigt att ha förmågan att samarbeta för att undvika splittrad kravställan och uppföljning. Man måste också kunna bedöma avvikelser på samma sätt och det blir lättare om man gör det tillsammans med gemensamma resurser.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar