9 juni 2020 Utbildningar

God kunskap om upphandling och inköp bidrar till verksamhetsmålen

Genomföra upphandlingar åt kunder, ge kvalificerad juridisk rådgivning, vara ombud vid överprövningsprocesser och hålla utbildningar i offentlig upphandling och entreprenadjuridik. Det och mycket mer gör Cassandra Schön på dagarna i sin roll som affärsrådgivare på AffärsConcept som är en del av SKL Kommentus.

Cassandra, varför det är viktigt att man som upphandlare kontinuerligt vässar sina kunskaper?

- För det första skapar det förutsättningar för att genomföra korrekta upphandlingar. Men det jag verkligen vill betona är att en stadig kunskapsbas och trygghet i lagstiftningen gör att du som upphandlare kan se alla möjligheter och nyttja dem för att dina upphandlingar ska bidra till verksamhetsmålen även på ett högre strategiskt plan. Sen kommer det emellanåt ny lagstiftning och praxis på området som förändrar och påverkar hur vi ska agera i olika situationer. Här är det viktigt att hänga med!

Cassandra har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling och har tidigare arbetat på domstol och bank innan hon började på AffärsConcept.

Vad var det som lockade med den här rollen?

- Som person är jag analytiskt och gillar att arbeta varierat med flera saker samtidigt vilket passar bra i rollen som konsult. Jag hanterar dagligen frågor där kunderna efterfrågar juridisk rådgivning och praktiska lösningar på uppkomna problem. Det ger en variation mellan juridik och praktik som jag trivs med. Det känns också meningsfullt att bidra till våra kunders processer inom upphandling och inköp.

För att göra de bästa affärerna är det viktiga att förutom ren upphandlingskunskap ha god kunskap om den enskilda branschens speciella förutsättningar.

Cassandra håller tillsammans med några av sina andra kollegor en utbildning i entreprenadupphandling (Concept, Diplomerad Entreprenadupphandlare) som sträcker sig över åtta dagar vars nästa utbildningstillfälle sätter igång 1 september.

Varför är det värt att investera i den här typen av mer nischad och djuplodande utbildning?

-För att göra de bästa affärerna är det viktiga att förutom ren upphandlingskunskap ha god kunskap om den enskilda branschens speciella förutsättningar. Vid upphandling av entreprenader finns det mycket att tänka på, exempelvis ersättningsformer, hantering av ÄTA-arbeten samt att upphandlingen har stor påverkan på hela anläggningens livscykel. Upphandlingen sätter ramarna för det kommande avtalet och även om man som upphandlare oftast inte tar fram hela underlaget på egen hand, är det vanligtvis upphandlaren som ansvarar för att hålla ihop helheten. Till följd av detta är det en stor fördel om man som upphandlare har kunskaper inom området.

Vad är det som gör utbildningstillfällena värdefulla för dig?

För mig är de ett bra sätt att själv hålla mig à-jour, men framförallt är det roligt och givande att möta personer inom området som delar sina erfarenheter och syn på situationer. Det blir oftast många och intressanta diskussionen som också gör att kunskapen kopplas till verkligheten. Jag är alltid full av energi efter våra utbildningar, och det känns bra att vi under coronapandemin har kunnat ställa om och hålla i utbildningarna på distans. Det fungerar oväntat bra!

Läs mer om AffärsConcepts utbildningar inom offentlig upphandling.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar